رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه تغییر کرد
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه تغییر کرد

امید دنا ؛ حکمت نریمانی کارشناس ارشد زراعت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه انتخاب شد

پایگاه خبری امید دنا

امید دنا ؛ طی حکمی از سوی مدیرکل جهاد کشاورزی استان، حکمت نریمانی به عنوان رییس جهاد کشاورزی کهگیلویه انتخاب شد.

نریمانی از کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه و دارای مدرک کارشناس ارشد زراعت می باشد که سابقه ریاست جهاد کشاورزی شهرستان لنده را نیز در کارنامه دارد.

پیش از این مهندس نکویی زاده سرپرستی این اداره را بر عهده داشت.
مراسم تودیع و معارفه  شنبه ساعت ۱۱ در محل ساختمان اداری اداره جهادکشاورزی برگزار می شود.