برپایی میز خدمت در زندان مرکزی یاسوج توسط معاونت حقوق شهروندی دادگستری استان با حضور قضات دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان، دادگاههای تجدید نظر استان و حوزه های قضایی دنا و مارگون.

به گزارش  امید دنا به نقل از  روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان، در این بازدید عمومی، بیش از ۳۵ نفر از قضات از زندان بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان، مشکلات آنان را استماع و دستورات لازم را در پرونده قضایی مطرح رسیدگی در شعبه تحت تصدی صادر نمودند.

 رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان با حضور در زندان، بر روند اجرای طرح پایش زندانیان و میز خدمت، نظارت نمودند.

دکتر نگین تاجی رییس کل دادگستری استان در این زمینه اظهار کرد: پیگیری مسایل و امور زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندانها و ساماندهی زندانیان از اولویتهای دستگاه قضایی است.

 وی تأکید کرد: دادگستری کل استان با تمام ظرفیتهای موجود و با اتکاء به قوانین موضوعه، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره در خصوص زندانیان، از طریق بازدید های مستمر از زندان و دیدار با مددجویان و استماع مشکلات آنان، همواره  در اجرای صحیح و کارآمد حبس، اصلاح مرتکبین جرم و اعمال نهادهای اصلاحی و ارفاقی و توجه به حقوق شهروندی زندانیان و خانواده های آنان، اقدامات موثری انجام داده است و بر پایی میز خدمت در زندان مرکزی یاسوج نیز گواهی بر این مدعا است.

در این بازدیدها که با حضور رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قضات دادگاههای تجدید نظر استان، دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان و حوزه های قضایی دنا و مارگون برگزار گردید، زندانیان با مراجعه به قاضی رسیدگی کننده به پرونده قضایی که به جهت آن بازداشت هستند، مسایل و مشکلات خود را مطرح و از خدمات مشاوره قضایی بهره مند شدند.

 درخواستهای مددجویان مبنی بر مرخصی، اشتغال باز، آزادی مشروط، عفو، تعلیق مجازات، استفاده از سامانه مراقبتهای الکترونیکی و غیره حسب مورد توسط قضات بررسی گردید و رییس کل دادگستری استان دستورات لازم را در خصوص تسریع در رسیدگی به درخواستهای زندانیان صادر نمودند.