تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای بهبود معیشت پرستاران
تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای بهبود معیشت پرستاران

بگفته مدیرکل بیمه سلامت استان این میزان اعتبار در راستای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در اختیار حوزه درمان قرار گرفته است.

به گزارش امید دنا ، کیان دهراب پور با بیان اینکه بیش از دو هزار پرستار در این استان به کار مشغولند گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری با هدف افزایش حقوق و بهبود معیشت است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع ارتقای حقوق و دستمزد پرستاران همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است اضافه کرد: هویت حرفه‌ای ، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و عدالت در پرداخت ، سه هدف مهم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است