شهردار دهدشت در راستای حفظ حقوق شهروندی و عابرین پیاده از ساماندهی پیاده روها و بازار مرکزی این شهر خبر داد
شهردار دهدشت در راستای حفظ حقوق شهروندی و عابرین پیاده از ساماندهی پیاده روها و بازار مرکزی این شهر خبر داد

تلاش و همت همه دستگاهها اجرایی شهر دهدشت بویژه شهرداری این شهر در راستای عقب نشینی بازاریان و حفظ حریم عابر پیاده پیاده

 

به گزارش امیددنا؛مهندس نکویی شهرداردهدشت بیان کرد:از آنجا که بازاریان شهر دهدشت به ویژه اغلب دستفروشان و بازاریانی که از نبش خیابان امام خمینی جنوبی تا روبروی فرمانداری و خود بازار سرپوشیده جهت حفظ حریم عابر پیاده و مشتریان به اخطاریه های شهرداری توجهی نمی کنند در همین راستا شهرداری این شهر ناچار شد که پای همه نماینده گان دستگاههای امنیتی و اجرایی شهر از جمله فرمانداری ، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ، تعزیدات حکومتی ،شبکه بهداشت ودرمان  و بازرسی جهاد کشاورزی را به پیاده روها و بازار روز این شهر بکشاند.

 

وی گفت:واحد اجرائیات شهرداری دهدشت با حضور همه نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل پیاده رو از نبش خیابان امام خمینی جنوبی تا روبروی فرمانداری و بازار سرپوشیده از تمامی بازاریان خواست که جهت حفظ حریم عابر پیاده عقب نشینی کنند و اگر عقب نشینی نکنند دیگر به اخطاریه و تذکر بسنده نمی کنیم بلکه بدون هیچ گونه مماشاتی خودمان اقدام به جمع آوری می کنیم .

شهردار دهدشت در حاشیه این عملیات پاکسازی و توجیه و تنبیه بازاریانی که به محدوده غرفه و مغازه خود اقناع‌نمی کنند و حریم عابر پیاده را تصرف می کنند اخطار داد که آن دسته از بازاریانی که بخواهند عقب نشینی نکنند و همکاری لازم را به عمل نیاورند قطعا با اخذ حکم قضایی و صدور جریمه های سنگین اقدام به برخورد قانونی لازم راخواهیم نمود.