افتتاح مرکزتوانبخشی حرفه اموزی پسران بالای ۱۴سال (نور) درچرام+تصاویر
افتتاح مرکزتوانبخشی حرفه اموزی پسران بالای ۱۴سال (نور) درچرام+تصاویر

به گزارش امیددنا؛ به مناسبت روزجهانی معلولان طرح هایی با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان، امام جمعه ،فرماندار،رئیس بهزیستی، اعضای شورای اداری وحاج اقاعبدالی از روحانیت فعال شهرستان افتتاح شد. دکترکریم رهیده معاون بهزیستی استان بیان کرد: نیازهای معلولین متنوع وگسترده است که سازمان بهزیستی به تنهایی قادربه انجام انهانیست وباید همه نهادهاوارگانها به کمک […]

به گزارش امیددنا؛ به مناسبت روزجهانی معلولان طرح هایی با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان، امام جمعه ،فرماندار،رئیس بهزیستی، اعضای شورای اداری وحاج اقاعبدالی از روحانیت فعال شهرستان افتتاح شد.

دکترکریم رهیده معاون بهزیستی استان بیان کرد: نیازهای معلولین متنوع وگسترده است که سازمان بهزیستی به تنهایی قادربه انجام انهانیست وباید همه نهادهاوارگانها به کمک بیایند.

 

وی گفت:حمایتهای مالی خوبی داریم که درمقایسه باسال گذشته ۱۰برابرشده است وبهترخواهدشد.

 

رهیده افزود:شورای توانبخشی استان ۷۷۰۰نفرازجامعه روستایی معلول را پوشش میدهند،ازاقای صادقیان هم میخواهیم شورای توانبخشی شهرچرام را فعال وبه معلولان کمک کنند.

 

کیسان صادقیان رئیس اداره بهزیستی ضمن تبریک روز معلولان وتشکر ازهمکاری فرماندار وامام جمعه وسایرادارات به صورت تیتروار خلاصه ای ازطرح هایی که به مناسبت روز معلولان درچرام افتتاح شدرابه شرح زیر بیان کرد.

۱-دیدارمدیر،پرسنل،اصحاب رسانه وتعدادی ازمعلولین باامام جمعه محترم چرام

 

۲-دیدارمدیریت وپرسنل وروحانیت باخانواده معلولان

 

۳-افتتاح مرکزحرفه اموزی پسران بالای ۱۴سال به مدیریت حاج نورمحمدرحیمی

 

۴-قرارگرفتن ۲۰۰خانوارازمعلولان چرام پشت نوبت توانبخشی تحت پوشش بهزیستی .

 

۵-یک باب منزل مسکونی دومعلولی به نمایندگی از ۱۵واحدمسکونی افتتاح میشود.

 

۶-یک طرح اشتغالزایی به نمایندگی از ۳۲طرح اشتغالزایی افتتاح میشود.

 

۷-اجرای برنامه جشن بزرگ معلولین باحضور مسئولان استانی وشهرستانی درمرکزتوانبخشی شکوفه های امیدشهرستان چرام

 

درپایان از معلولان ومربیان انها تجلیل به عمل امد.