تامین آب شرب و رفع تشنگی عشایر
تامین آب شرب و رفع تشنگی عشایر

جامعه عشایری یادگارانی از تاریخ درخشان و پرافتخار ایران هستند که قدمتی نزدیک به 12هزار سال دارند. به گزارش امیددنا؛مسعودپورحسینی سرپرست نمایندگی امورعشایرشهرستان چرام بیان کرد:شهرستان چرام نیز دارای 1700 خانوار عشایری و جمعیتی بالغ بر 8000 نفر می باشند که بدلیل پراکندگی عشایر خصوصا در مناطق سردسیری با مشکلات زیادی روبرو هستند. وی گفت:در […]

جامعه عشایری یادگارانی از تاریخ درخشان و پرافتخار ایران هستند که قدمتی نزدیک به 12هزار سال دارند.

به گزارش امیددنا؛مسعودپورحسینی سرپرست نمایندگی امورعشایرشهرستان چرام بیان کرد:شهرستان چرام نیز دارای 1700 خانوار عشایری و جمعیتی بالغ بر 8000 نفر می باشند که بدلیل پراکندگی عشایر خصوصا در مناطق سردسیری با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی گفت:در راستای خدمات رسانی به عشایر شهرستان چرام آبرسانی به عشایر فاقد آب شرب مناطق محروم سیمکی، چرو، آب برم، آب کنارو، توگبری و گاها مناطق روستایی، با تانکر سیار و بصورت هفتگی توسط امور عشایر شهرستان چرام انجام می گیرد.

امور عشایر شهرستان چرام با وجود امکانات بسیار کم از هیچ تلاشی در کمک رسانی به عشایر دریغ نخواهد کرد.