برنامه یک ساله فعالیت های کمیته اقامه نماز استانداری تدوین شود
برنامه یک ساله فعالیت های کمیته اقامه نماز استانداری تدوین شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: کمیته اقامه نماز استانداری برنامه یک ساله فعالیت های خود را تدوین کند به طوریکه تاثیرگذاری و اهتمام جدی به اقامه نماز داشته باشد.

مرادعلی پیوند در جلسه کمیته اقامه نماز استانداری اظهار داشت: مسئله اقامه نماز در استانداری و فرمانداری ها مورد تاکید است و توجه به نماز و فضای محیطی آن بیشتر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با بیان اینکه، ترویج فرهنگ اقامه نماز نیازمند اقداماتی است تصریح کرد: به مسئله فضای فیزیکی و محیطی نمازخانه های استانداری و فرمانداری ها توجه بیشتری شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بر ثبت مستندات فعالیت ها در حوزه اقامه نماز در سامانه سجاده تاکید کرد.
وی با بیان اینکه جلسه شورای اقامه نماز یکی از بهترین جلسات باشد تاکید کرد: شورای فرهنگی استانداری و کمیته های مرتبط برای اقامه هر چه باشکوهتر نماز در استانداری و فرمانداری ها برنامه ریزی دقیق، علمی و استفاده از نظرات همکاران را انجام دهد.
انصاری طلب دبیر کمیته ستاد اقامه نماز استانداری هم گفت: جنبه معنوی و الهی اقامه نماز در استانداری و فرمانداری ها مورد تاکید است و تلاش هم بر این است تا شرایط بهتر و مناسبتری برای ترویج و توجه به نماز شود.
در این نشست اعضای کمیته اقامه نماز برای هر چه بهتر برگزاری فریضه نماز پیشنهادات خود را ارائه دادند.