تصاویر خاطره انگیز از یاسوج دهه ۴۰ و ۵۰(تصویری)
تصاویر خاطره انگیز از یاسوج دهه ۴۰ و ۵۰(تصویری)

در این بسته تصاویری خاطره انگیز از یاسوج در دهه ۴۰ و ۵۰ تدارک دیدیم

در این بسته تصاویری خاطره انگیز از یاسوج در دهه ۴۰ و ۵۰ تدارک دیدیم.

تصاویر برگرفته از صفحه مجازی عکاسی حجازی یاسوج

 

مدرسه ای در یاسوج – سال ۱۳۵۳

 

جلسه بازاریان یاسوج – سال ۱۳۴۸

 

 

 

بهمن بیگی معلم عشایر

 

 

 

فلکه استانداری – سال ۱۳۵۲

 

بازدید از روند ساخت هتل جهانگردی یاسوج – سال ۱۳۴۸