مجلس، هیچ کاره و بی‌کاره است
مجلس، هیچ کاره و بی‌کاره است

مجلسی و نماینده‌ای که از مذاکرات برجام و تفاهم نامه با چین بی خبر است، نماینده و مجلس نیست.


محمدرضا صباغیان، نماینده مردم یزد در مجلس در جلسه علنی گفت: مجلسی و نماینده ای که از مذاکرات برجام و تفاهم نامه با چین بی خبر است، نماینده و مجلس نیست. مجلس هیچ کاره و بی کاره است و تیم اقتصادی دولت هم به مجلس پاسخگو نیست. مقصر قالیباف است که مجلس را به این روز انداخته است