دوئل پایان ناپذیر وتلاشهای مستمر عضو همیشه پای کار شورای شهر دهدشت واقدام زیبایش درروز تعطیلی هفته درراستای خدمت به شهروندان
دوئل پایان ناپذیر وتلاشهای مستمر عضو همیشه پای کار شورای شهر دهدشت واقدام زیبایش درروز تعطیلی هفته درراستای خدمت به شهروندان

به گزارش امیددنا؛طاهر پاداش درطول دوروز پنجشنبه وجمعه تا پاسی ازشب بیل مکانیکی آبفاضلاب را تحویل گرفته وداوطلبانه وباافتخار لایه روبی کانال سمغان درروز پنجشنبه که ازدغدغه ساکنین اون محله بوده ودر روز جمعه باتعاملی که بامردم دارد کامیون یکی از شهروندان به نام آقای تازنگ را هم جهت همکاری وبصورت رایگان مهیاکردهاست. جدول کاملا […]

به گزارش امیددنا؛طاهر پاداش درطول دوروز پنجشنبه وجمعه تا پاسی ازشب بیل مکانیکی آبفاضلاب را تحویل گرفته وداوطلبانه وباافتخار لایه روبی کانال سمغان درروز پنجشنبه که ازدغدغه ساکنین اون محله بوده ودر روز جمعه باتعاملی که بامردم دارد کامیون یکی از شهروندان به نام آقای تازنگ را هم جهت همکاری وبصورت رایگان مهیاکردهاست.

جدول کاملا مسدود چندساله گردنه رواق را از ساعت هجده تا ده ونیم شب بازگشایی کرده واشاره داشته که راننده بیل مکانیکی آب وفاضلاب جناب آقای حقیقی که همینجا هم تشکر وخداقوت عرض کنم خدمتشان، قول داده فردا عصر ادامه مسیر همکاری کند تا ساکنین گردنه رواق ازاین مشکل نجات یابند ورضایتمندی حاصل گردد وسیمایی حدید به خیابان اصلی شهر داده شود.

پاداش ازتعامل سرپرست شهرداری باادارت ورایزنی وی تشکر کرد.

عضو همیشه پای کار ودغدغه مند شورای شهر از همکاری ومساعدت مهندس ویسی نژاد مدیرآب وفاضلاب شهرستان کهگیلویه وهمچنین تلاش معاونت عمرانی فرمانداری تشکر وقدردانی کرد.