کار کاشت نشاء برنج تیر هرسال آغاز، و برداشت این محصول در اواخر شهریور و اوایل مهرماه انجام می‌شود.

منطقه کریک یاسوج یکی از مراکز عمده تولید برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. منابع آبی خوب و زمین های با کیفیت موجب کشت برنج در این منطقه شده است. کار کاشت نشاء برنج تیر هرسال آغاز، و برداشت این محصول در اواخر شهریور و اوایل مهرماه انجام می‌شود.