به گزارش امیددنا؛طی حکمی از طرف سردار محسن رضایی رسول کامرانی مشاور رسانه و مسول تولید محتوای ستاد مرکزی در تهران شد .. رسول کامرانی که سالهای اخیردر جنوب کشور فعالیت اجتماعی ومدنی داشته مورد توجه مشاوران سردار رضایی قرار گرفت و به تهران جهت فعالیت تخصصی سیاسی و رسانه ای دعوت شده بود. مهندس […]

به گزارش امیددنا؛طی حکمی از طرف سردار محسن رضایی رسول کامرانی مشاور رسانه و مسول تولید محتوای ستاد مرکزی در تهران شد .. رسول کامرانی که سالهای اخیردر جنوب کشور فعالیت اجتماعی ومدنی داشته مورد توجه مشاوران سردار رضایی قرار گرفت و به تهران جهت فعالیت تخصصی سیاسی و رسانه ای دعوت شده بود.
مهندس رسول کامرانی جوانی اهل قلم و شجاع که در شهرهای مختلف کاندیداهایی اعم از شورای شهر و مجلس را حمایت کرد و رشد داده است .
مطالبه گری های ایشان در زمینه محیط زیست ،فریاد محرومان، بحران اب و …. در سایت های مختلف مورد توجه مسولان و مردم قرار گرفته است .