پایگاه خبری امید دنا  فرماندارکهگیلویه گفت: نماینده بویراحمد و دنا بدون هماهنگی همه ی مسئولان کهگیلویه و حتی مسئولان سیاسی استانداری و استاندار از آجم بازدید کرد. نیکبخت افزود؛ آقای زارعی اظهار داشته در حاشیه بازدید از مناطق مارگون، مردم از ما خواستند مسائلی را بررسی کنیم ولی به دلیل اینکه منطقه آجم تحت پوشش […]

پایگاه خبری امید دنا 

فرماندارکهگیلویه گفت: نماینده بویراحمد و دنا بدون هماهنگی همه ی مسئولان کهگیلویه و حتی مسئولان سیاسی استانداری و استاندار از آجم بازدید کرد.

نیکبخت افزود؛ آقای زارعی اظهار داشته در حاشیه بازدید از مناطق مارگون، مردم از ما خواستند مسائلی را بررسی کنیم ولی به دلیل اینکه منطقه آجم تحت پوشش کهگیلویه می باشد، باید با مسئولان شهرستان کهگیلویه هماهنگی لازم بعمل آید که این امر بدون از هماهنگی ما بوده است.

نیکبخت در خصوص احتمال جدایی آجم از دیشموک گفت: چنین موضوعی صحت نداشته و آجم تحت پوشش کهگیلویه می باشد و حتی جدایی هر منطقه نیز روال قانونی دارد که تاکنون حرفی از آن به میان نیامده است.

نیکبخت تصریح کرد: برای جداسازی هر منطقه باید مردم کتبا تقاضای خود را تحویل فرمانداری داده تا فرمانداری نیز به استانداری ارسال کند که در این صورت نیز ما مخالف جدایی خواهیم بود. آجم جزء بخش دیشموک است و به هیچ وجه اجازه جدایی آن از بخش دیشموک را نخواهیم داد.