امروز در استان کهگیلویه وبویراحمد اگر نگاهی اجمالی به مدیریت های کلان ادارات بیندازیم خواهیم دید،که بیشتر سکانداران ادارات اجرایی در استان پیرانی هستند که حتی به رغم داشتن سابقه کاری و کار کشته بودن، اما عمر مفید مدیریت آن ها به پایان رسیده  اما شوق پشت میز نشینی و حرص مدیریت آنان را از صندلی شان جدا نکرده است.

به گزارش پایگاه خبری امید دنا؛ به نقل از صبح زاگرس، جوانگرایی و سرکار آمدن نیروی جوان انقلابی، دغدغه ای است که امروز رهبر انقلاب به صراحت هم به آن اشاره کرده است.

نیروی کار جوان می تواند با داده های هدفمند خود و جست وگذار جوانی خود برای کشور و حتی توسعه هر منطقه مفید باشد، اگر چه در این انتصابات باید شایسته سالاری لحاظ شود و از حب و بغض و سیاسی گری دوری جست.

روحیه جوانی در ادارات استان

مثال معرفی هست که می گوید، جنگ را با بیست ساله ها بردیم اما اقتصاد را به شصت ساله ها باختیم، این جمله با مفهوم که در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب به صراحت به آن پرداخته شد،نشان می دهد که امروز نیروی جوان به دنبال نشان دادن پتانسیل های موجود خود است.

امروز در استان کهگیلویه وبویراحمد اگر نگاهی اجمالی به مدیریت های کلان ادارات بیندازیم خواهیم دید،که بیشتر سکانداران ادارات اجرایی در استان پیرانی هستند که حتی به رغم داشتن سابقه کاری و کار کشته بودن، اما عمر مفید مدیریت آن ها به پایان رسیده  اما شوق پشت میز نشینی و حرص مدیریت آنان را از صندلی شان جدا نکرده است.

مدیران صندلی پرست!

امروز همین دغدغه مدیر بودن پیرها در استان ما باعث شده است که بیشتر این مدیران که پشت صف بازنشستگی خود قرار دارند با رانت های چند پهلو و سیاسی بازی شان به دنبال تمدید مدیریت خود و حتی عدم بازنشستگی هستند تا چند صباحی دیگر نیز بر این صندلی غرور آفرین تکیه بزنند.

نبود مدیریت جوان بر این کرسی نیز باعث شده که این ادارات در فشل بودن کامل به سر ببرند و همین موضوع به پاشنه آشیلی برای ادارات بی روحیه و حتی تعطیل استان تبدیل شده است.

نبود مدیریت جوان در ادارات استان امروز به صراحت یکی از دغدغه های شهروندان و مردم استان کهگیلویه وبویراحمد از استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد است.

آقای کلانتری، الوعده وفا

آنچه امروز مردم این دیار می خواهند دمیدن روحیه جوانی و بهره بردن از جوانان با استعداد، نخبه و پای کار برای بسیاری از مسندها برای توسعه و رونق کار، اشتغال و اقتصاد استان است.

اگر بخواهیم به سابقه این استان نگاهی اجمالی داشته باشیم خواهیم دید که بیشتر مشکلات در استان کهگیلویه وبویراحمد وجود چیدمان های اشتباه در مدیریت و حتی نگاه های بغض آلود سیاسی و طایفه گری برای مدیریت ها بوده ،موضوعی که باعث شده بجای پیشرفت ، در برخی موارد درجا زده که همین موضوع مشکلات عدیه ای از جمله اشتغال ضعیف جوانان،ببیکاری مزمن،، اقتصاد ضعیف و محرومیت ذاتی و کهنه این استان را  به دنبال داشته باشد.

به داد جوانان برس

اما مجال سخن ما،بهره بردن کلانتری استاندار جدید استان از نیروهای جوان در مدیریت ها است، موضوعی که هرچه سریعتر باید از سوی وی اعمال شود تا بتوان اداراتی با روحیه جوانی را مشاهده کرد.

امروز تزریق نیروی جوان به ادارات زیر مجموعه می تواند ظرفیت های نهفته را دوباره بارور کند و نشان دهنده دید توسعه محور آقای استاندار باشد.

موضوعی که نشان می دهد نگاه کلانتری توسعه گرا و بهره بردن از ذهن خلاق جوانان برای مدیریت ها و استفاده از ظرفیت های نهفته ای است که باید آن را فارغ از نگاه های سیاسی نگریست.

  • منبع خبر : صبح زاگرس