آزاد گذاشتن فرماندار جدید برای انتخاب افراد دلخواه در این ۲معاونت،تصمیمی احساسی و یا در راستای جناح سیاسی و اینکه خود را شایسته منصب فرمانداری دانسته اتد ازدیگر دلایلی است که در افکار عمومی، غیراخلاقی و غیرقابل قبول عنوان شده است.

پایگاه خبری امید دنا 

انتصاب فرماندار جدید شهرستان کهگبلویه، واکنش های مختلفی از طرف مسئولین شهرستانی و حتی استانی را در پی داشته است.

برخی چهره ها از این انتصاب استقبال کرده و برخی نیز (عمدتا در اردوگاه اصلاح طلبان) ساز مخالف زده اند. در این بین اقدام شتابزده و غیر قابل قبول ۲معاون فرماندار کهگیلویه ببش از همه حاشیه ها خبرساز شد.

ابراهیم خنجری مرد آرام واخلاق مدار این روزهای کهگیلویه و معاون سیاسی فرماندار و تورج رزمجو معاون برنامه ریزی نیکبخت که از بخشداری سوق به این معاونت ارتقا یافته بود به دلایلی که ببشتر بوی مخالفت با انتصاب فرماندار جدید می دهد، استعفا کردند.

آزاد گذاشتن فرماندار جدید برای انتخاب افراد دلخواه در این ۲معاونت،تصمیمی احساسی و یا در راستای جناح سیاسی و اینکه خود را شایسته منصب فرمانداری دانسته اند ازدیگر دلایلی است که در افکار عمومی، غیراخلاقی و غیرقابل قبول عنوان شده است.

بی شک این دو معاون فرصت کافی برای استعفا در روزهای آینده داشتند و یا در نشستی با فرماندار جدید می توانستند عدم همکاری را اعلان نمایند اما قطعا زمان و روش استعفای آنها  زیبنده نبوده است.

امروز و با اننخاب قطعی اتابک بعنوان فرماندار وظیفه نیروهای سیاسی کهگیلویه است که وی را یاری نموده و حداقل برای ایشان مانع تراشی نکنند زیرا کهگیلویه دیگر توان این همه نامهربانی و چنددستگی راندارد و همگان برای کاهش مشکلات مردم و توسعه کهگیلویه می بایست همدل و همگام شوند.