در زمینه تشکیل صندوق حمایت ازبخش کشاورزی با هماهنگی جهادکشاورزی جلساتی برگزار وتمامی دستگاه های متولی از جمله بخشداری و دهیاری ها موظفند اطلاع رسانی و کشاورزان رابرای عضویت دراین صندوق تشویق کنند.

پایگاه خبری امید دنا

لحظاتی پس از برگزاری آیین تودیع و معارفه فرماندار کهگیلویه،علیرضا اتابک با معاون بهره برداری شرکت مادرتخصصی صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور ،اسکندری مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،عسکری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، تقوی مدیرجهادکشاورزی کهگیلویه دیدار کرد تا در زمینه تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی رایزنی نماید.
به گزارش صدای جنوب،مدیرجهادکشاورزی کهگیلویه با قدردانی از توجه ویژه فرماندار جدید تشکیل چنین جلسه ای را مایه امیدواری دانست.
سید عمران تقوی گفت:توسعه کهگیلویه با نگاه ویژه به کشاورزی محقق می شود. وی تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی درشهرستان رااقدامی حیاتی دانست که به پیشبرد امور مربوط به کشاورزی کمک می نماید.
شهرام عسکری نیز اظهارداشت:کهگیلویه صنعت خاصی ندارد از همین رو باید در زمینه رونق دادن به بخش کشاورزی همت نماییم.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی نبود نفدینگی قشر کشاورز را از مشکلات این حوزه بیان کرد که با تشکیل این صندوق در کهگیلویه برطرف خواهند شد. عسکری تاکید کرد:تشکیل این صندوق فرصتی مناسب در راستای اشتغالزایی ورونق کشاورزی است که نباید از دست برود.

معاون بهره برداری شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت:این صندوق باسرمایه ۲میلیاردتومان درکهگیلویه تاسیس میشود.

میربگ افزود:سهام این صندوق دولتی و خصوصی است و دولت و بخش خصوصی سهم برابری دارند.

درادامه فرماندار کهگیلویه نیز گفت:جایی بسی خوشحالی است که کار خود را با موضوع کشاورزی در این شهرستان آغاز میکنم.
علی رضا اتابک با بیان اینکه از ظرفیت های کهگیلویه در حوزه کشاورزی اگاهی کامل دارم ،افزود:باید تلاش کنیم این ظرفیت های بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.
وی گفت:در زمینه تشکیل صندوق حمایت ازبخش کشاورزی با هماهنگی جهادکشاورزی جلساتی برگزار وتمامی دستگاه های متولی از جمله بخشداری و دهیاری ها موظفند اطلاع رسانی و کشاورزان رابرای عضویت دراین صندوق تشویق کنند.
فرماندار کهگیلویه تاکید کرد در زمینه توجه به کشاورزی و دامپروری هیچگونه کوتاهی صورت نخواهد گرفت و همگان باید بر رونق کشاورزی وایجاد اشتغال پایدار همت کنیم.