معاون مشارکت‌های اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  منصوب شد
معاون مشارکت‌های اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  منصوب شد

معاون  مشارکت‌های اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  کهگیلویه و بویراحمد   منصوب شد.

 مرتضی دانایی از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  به عنوان معاون  مشارکت‌های اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری     منصوب شد.

به گزارش امید دنا  دکتر احمد زاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد  در حکمی  مرتضی دانایی  را به عنوان معاون  مشارکت‌های اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  منصوب کرد.

 مرتضی دانایی دارای سوابق تحصیلی فاغ التحصیل، کارشناسی ارشد الهیات گرایش تاریخ تشیع1393فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دانشجوی مدیریت منابع انسانی

وی مسول حراست شهرداری لیکک مسئول حراست فرمانداری کهگیلویه

معاون حراست استاندار وبخشدار سرفاریاب معاون انتظامی وسیاسی فرمانداری لنده را در کارنامه خود  دارد