کشت زعفران در روستای بیمنجگان با قابلیت برداشت مطلوب
کشت زعفران در روستای بیمنجگان با قابلیت برداشت مطلوب

فرماندار کهگیلویه گفت: یش بینی می‌شود در هر هکتار از زمین‌های این منطقه ۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

به گزارش امید دنا ، فرماندار کهگیلویه در بازدید از مزرعه کشت زعفران در روستای بیمنجگان، بر فرهنگ سازی برای تغییر الگوی كشت در راستای اشتغالزایی روستاییان تاکید کرد.
سید عبدالعزیز موسوی گفت: نتیجه مطلوب از اولین کشت این محصول نشان از حاصلخیز بودن خاك و ظرفیت های بالقوه این شهرستان در بخش كشاورزی است.
وی با تاکید بر مدیریت مناسب منابع آبی و برنامه ریزی و بهره گیری از نظر كارشناسان كشاورزی بیان کرد: می توان كشاورزی این شهرستان را در سطح بالایی توسعه داد و گامهای بلندی برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشاورزان و روستاییان منطقه برداشت.
یکی از کشاورز گفت: طرح آزمایشی كشت زعفران پاییزه در ۲ هكتار از مزارع بیمنجگان از شهریور ماه آغاز شده است.
ایزدپناه افزود: پیش بینی می شود در هر هكتار از زمین های منطقه به طور متوسط ۵ كیلوگرم زعفران برداشت شود.
وی ادامه داد: برداشت محصول از پایان آبان آغاز و هم اکنون ادامه دارد