اغتشاشگران بنرهای دهه فاطمیه را به آتش کشیدند
اغتشاشگران بنرهای دهه فاطمیه را به آتش کشیدند

:اغتشاشگران با استفاده از تاریکی و خلوتی شب، بنرهای مذهبی مربوط به دهه فاطمیه را به آتش کشیدند.

این اتفاق، شنبه شب در حوالی صادقیه تهران رخ داده است.

هتک حرمت مقدسات دینی از جمله مسائلی است که در آشوب‌های اخیر صورت گرفته و این در حالی است که عناصر میدانی ضد انقلاب سویه‌های ضد مذهبی و ضددینی خود را بیش از پیش آشکار کرده‌اند.

 

منبع ایران