موافقت اعضای هیات ممیزه دانشگاه یاسوج با ارتقای مرتبه ۶عضو هیأت علمی
موافقت اعضای هیات ممیزه دانشگاه یاسوج با ارتقای مرتبه ۶عضو هیأت علمی

با درخواست ارتقای مرتبه شش عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج موافقت شد.

به گزارش  امید دنا و به نقل از  روابط عمومی دانشگاه یاسوج، پنجمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه این دانشگاه برگزار و با درخواست ارتقای مرتبه ۶ عضو هیأت‌ علمی موافقت شد.

بنابراین گزارش اسامی ارتقاء یافتگان به شرح زیر است؛

🔻ارتقای مرتبه‌ی آقای دکتر بهروز واثقی عضو هیأت علمی گروه فیزیک، از دانشیاری به استادی

🔻ارتقای آقای دکتر علی زرنگاریان، عضو هیأت علمی گروه شیمی، از استادیاری به دانشیاری

🔻ارتقای مرتبه آقای دکتر صاحب سروش‌فر، عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشکده صنعت و معدن چرام، از استادیاری به دانشیاری

🔻 ارتقای مرتبه‌ی آقای دکتر علیرضا خوشرو، عضو هیأت علمی گروه زراعت، از استادیاری به دانشیاری

🔻ارتقای مرتبه‌ی آقای دکتر محمدحسین احمدی ازغندی، عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشکده نفت و گاز گچساران، از استادیاری به دانشیاری

🔻 ارتقای مرتبه آقای دکتر موسی زرین، عضو هیأت علمی گروه علوم دامی، از استادیاری به دانشیاری