خرید گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط شبکه تعاون روستایی از مرز ۲۴۲۰۰ تن گذشت
خرید گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط شبکه تعاون روستایی از مرز ۲۴۲۰۰ تن گذشت

خرید گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط شبکه تعاون روستایی از مرز ۲۴۲۰۰ تن گذشت

علی بخش شجاعی نژاد با اعلام این خبر افزود علیرغم حذف یک مرکز به دلیل واقع شدن در حوزه عمل سیلو و کارخانه آرد مارون گچساران خرید گندم توسط سه مرکز خرید گندم از مرز ۲۴۲۰۰ تن عبور کرد
شجاعی نژاد گفت خرید گندم در مرکز خرید اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کهگیلویه همچنان ادامه دارد و افزایش ۲/۷ برابری را نسبت به سال قبل داشته است.
وی گفت با پیگیری مسئولین محترم استانی تاکنون ۹۹/۳ درصد از کل مطالبات کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و ثبت سامانه ای شده اند پرداخت شده است.