امروزه نفوذ گسترده رسانه ها و تنوع منابع خبری، در شبکه های اجتماعی و پیامرسانها در ابعاد مختلف زندگی افراد به طور عام و کنشگری سیاسی ان به طور خاص تحت تاثیر پدیده های فناورانه نوظهور در عصر و جامعه اطلاعاتی قرار گرفته است.

به گزارش امیددنا؛امروزه نفوذ گسترده رسانه ها و تنوع منابع خبری، در شبکه های اجتماعی و پیامرسانها در ابعاد مختلف زندگی افراد به طور عام و کنشگری سیاسی ان به طور خاص تحت تاثیر پدیده های فناورانه نوظهور در عصر و جامعه اطلاعاتی قرار گرفته است.
بررسی ها و تحلیلهای جامعه شناخت نظرات و دیدگاههای مختلف در تبیین مشارکتهای سیاسی شهرواندان بویژه مقوله انتخابات نشان داده که یکی از ارکان و مدلهای تاثیرگذار جامعه مدنی، و الگوهای کارامد نسبت به بقیه متغییر ها، کارکرد حرفه ای رسانه هاست…
این مدل اطلاع رسانی، علاوه بر نقش آگاهی بخشی جامعه، کارکردی فراتر در زمینه تبیین عقاید و تاثیر گذاری بر ذهنیت افراد در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتی در بعد اخلاقی،. تاثیرگذار هست…
گفتگو با فعالان رسانه ای، واکاوی و بررسی بخشی از کارکردهای اساسی در کنار آسیبها و آفتهای رسانه ای در این عرصه حساس باید مورد نظر قرار گیرد..
متاسفانه تغییر سیاست و راهبرد برخی رسانه ها و فعالین رسانه ای در زمان انتخابات و دوری از رسالت ذاتی خود در تلاش برای پیگیری خواسته های عمومی جامعه به سمت منافع و گرفتار شدن در منجلاب وعده های بی حاصل سیاستمداران و کاندیداها گاهی منجر به ورود پولهای کثیف در این عرصه میشود…
گر چه رسانه ها و افراد فعال در پیامرسانها، امروزه با نقش و کارکرد حرفه ای خود به عنوان یکی از پایگاههای اجتماعی در جامعه مدنی، به جایگاه و مشروعیتی نزد افکار عمومی رسیده اند، اما عملکرد غیر حرفه ای بعضی سایتهای محلی ساختار و ساحت مقدس این حوزه تاثیرگذار را با چالشها و تنش ها، مواجهه کرده اند…
رسانه ها و فعالین رسانه ای و افراد تاثیر گذار در پیامرسانها باید برنامه مدونی نسبت به سنتهای ناروای مسایل قومیتی و طایفه ای که انچنان فصا و عرصه انتخابات را تحت شعاع و چنبره خود قرار داده اند، طراحی کنند که نتایج منفی ان سالها بر پیکره کهگیلویه بزرگ جاری است، که متاسفانه دامن زدن برخی رسانه ها و افراد نسبت به ان مهم، بسیار خطرناک و عاملی برای تشدید و ایجاد تنش و نا امنی بیشتر، در این عرصه حساس، وجود دارد…
مشارکت شهروندان در انتخابات، مقبولیت نظام سیاسی، که با هماهنگی و هم افزایی رسانه ها با جامعه مدنی منجر به هدایت شهروندان آگاه در جامعه میشود…
نقش رسانه ها و افراد فعال در پیامرسانها در امور مختلف انکارناپذیر هست که باید مردم و افکار عمومی را روشن و هدایت کنند.
امروزه دنیای بدون افراد فعال در رسانه، دنیایی مرده هست، چون این افراد مانند خون در رگ حیاط جامعه،خواه با رویکرد متبت و حق طلبی یا منفی و حتی به صورت تخریب، نقش افرینی میکنند….
رسانه هم میتوانند منبعی برای ترقی و کمال و توسعه عمومی و هم در جهت منفی نقش افرینی میکنند.
رسانه ها و افراد فعال باید شاخص ها و ملاک معیار افراد اصلح را به مردم اعلام کنند و جهت شناخت کلی مردم از نگاه جزیی به مسایل خودداری کنند.
در بحت انتخابات نباید به مسایل جزعی مانند سهم طوایف قومیتگرایی و خدمت به گروه خاصی از جامعه ، چه از طرف نامزدها و هواداران و چه از طرف رسانه مطرح شود که متاسفانه در حال حاضر به صورت یک چالش امروزه وجود دارد…
رسانه باید با کارشناسی و تحلیل درست نسبت به مسایل جزیی و خطرات نگاه جزیی گری و بخشی نگری، و تبیین این خطرات را روشنگری کنند تا از ورود افراد غیر متخصص و غیر توانمند جلوگیری کنند،،،
ولی متاسفانه بعضی رسانه ها و افراد فعال در پیامرسانها به جایی که خطرات و مضرات را گوشزد کنند خود اتش بیار معرکه و حتی پیش قراول برای دامن زدن به چنین مسایل سطحی و جزیی میشوند، که چنین جایگاهی شایسته انان نیست….
مردم و جامعه هدف وقتی میبینند چنین خطرات و مضرات و مسایل جزیی به تیترهای برجسته در رسانه ها تبدیل میشود، شک نکنید همسوی این افراد فعال پیامرسانها و رسانه ها، نمیشوند و دقت بیشتری میکنند…
متاسفانه برخی این رسانه ها و افراد به ظاهر فعال، پا را فراتر گذاشته، و مسایل و اصول حرفه ای خبرنگاری را و اخلاق را ذبح کرده و باعث ایجاد ناهنجاری و سردرگمی بسیاری مواجهه میباشند…
متاسفانه نه خبر را میشناسند و بیش از انکه تولید محتوای خبری داشته باشند، های و هوی میکنند و حتی از نوشتن یک انشا جریی عاجز هستند،
این افراد توهین و تهمت و اکاذیب و اخاذی و دلالی را به حوزه رسانه وارد کرده و به یک بحران جدی تبدیل کرده اند…
برخی بداخلاقیها ایجاد تنش ها، تهمت ها دروغ پراکنی ها و ایجاد تفرقه و دو الی چند دستگی در شبکه های مجازی و سایتهای محلی، در عرصه انتخابات فضا را آلوده میکنند.
هیچ بازویی در جامعه امروزی قوی تر و تاثیرگذار تر از رسانه و فعالیت در دنیای مجازی نیست که رسانه علاوه بر عینیت گرایی و واقعیت گرایی باید استقلال داشته باشد…
متاسفانه انچه مردم را دلواپس و نگران کرده افراد بی هویت در فضای مجازی و وجود رسانه های بی هویت و بی تجربه و بدون تخصص در این عرصه هست که کار رسانه های مورد وثوق و امین مردم را هم زیر سوال میبرد…

“سید محسن تقی زاده”