بزرگ آموزگاری که حتی با مرگش هم آخرین درس ایثار و فداکاری را تدریس نمود
بزرگ آموزگاری که حتی با مرگش هم آخرین درس ایثار و فداکاری را تدریس نمود

آیت کرمی، معلمی که با جان دادن و آسمانی شدن ناجی جان‌های دیگری شد و خود جان داد تابه دیگران جان و امید به زندگی را هدیه فرماید.

پایگاه خبری امید دنا

بزرگ آموزگاری که حتی با مرگش هم اخرین درس ایثار و فداکاری را تدریس نمود.

“کرمی کرد کَرَم ناجی جانها شده است”.

کلاس درس شادروان کرمی تا همیشه تاریخ، ماندگار و جاودان گردیده و همگان به نیکی ازاین معلم فداکار و ایثارگر یاد خواهند کرد.

“شادروان آیت الله کرمی معلمی از قبیله نور و فداکاری و ایثار و انسانیت”

به یاد بزرگ آموزگار ایثارگری که حتی درکلاس مرگ درس اخلاق و فداکاری و مرام و معرفت داد.

معلمی که با جان دادن و آسمانی شدن ناجی جان‌های دیگری شد و خود جان داد تابه دیگران جان و امید به زندگی را هدیه فرماید.

معلمی که هم درقید حیات وهم در هنگام مرگ درس ایثار و فداکاری نوعدوستی و گذشت و ایثار داد.

معلم معلم است معلم نمونه واقعی یاددادن و اوج شهامت و ایثار است چه زنده و در قید حیات باشد و چه درمیان خروارها گل آرمیده باشد و همیشه وجود ذی وجودش منشا خیر و برکت و درس اخلاق و ایثار است.

از معلم شادروان و ایثارگر و بزرگ‌منش و نیک اندیش و خانواده گرانقدر و مردمداش میگویم:

“شادروان آیت الله کرمی”

((بزرگ معلمی آزاده و آزاداندیش و فداکار و ایثارگر))

از دیار پایتخت و مهد علم و ادب و فرهنگ و اخلاق استان کهگیلویه و بویراحمد یعنی سوق سرافراز که همواره مردمش الگوی ادب و اخلاق و علم و اندیشه ناب هستند.

آری آری آموزگار ادب و اخلاق و ایثار و فداکاری آخرین اوج هنر تدریسش رابه دنیا نشان داد و اهدای اعضای حیاتی و حساسش آخرین درس کلاسش را تفهیم نمود و به همه انسانهای قدرشناس و متفکر این درس بزرگ فداکاری و ایثار را یادآوری نمود، خود آسمانی شد تا انسانهای دیگری را حیات و زندگی و امید به آینده ببخشد.

معلم، معلم است و درس اخلاق میدهد چه درقید حیات و چه پس از مرگ و آسمانی شدن و به میهمانی خداوند رفتن.

“کرمی” کرد کَرَم ناجی جانها شده است

کرد ایثار و خود هم سبب شادی دلها شده است

گرچه میهمان شده در نزد خدا “آیت” مان

نام نیکش حَکِ بر جمله دلها شده است

آری شادروان جنت مکان آیت الله کرمی آیتی از موهبات خداوندی بود که کرم نمود و ناجی جان همنوعان و انسانهای نیازمند به ادامه زندگی گردید و نحوه فداکاری و ایثار و جوانمردی را در آخرین لحظات عمرش تدریس نمود و نام نیکش تا همیشه ماندگار و جاودان گردید و بر قلبها و دلها حکمفرمایی خواهدکرد
هزاران درود و احسنت همراه با سبد سبد گل نرگس مزین به عطرگل محمدی نثار خانواده ارزشمند و شرافتمند و نوعدوست مرحوم شادروان ایت کرمی که با موافقت با اهدای اعضای پیکر مطهر شادروان آیت کرمی روح آن بزرگمرد و معلم اخلاق را شاد کردند و کاری ماندگار و جاودان راازخودبه یادگار گذاشتند.

از درگاه دادار دادگر دادگستر برای ان معلم اخلاق و ایثار، طلب رحمت و مغفرت و آمرزش روح وبرای بازماندگان صبر و بردباری و شکیبایی مسئلت مینمایم.

“روحش شاد و یادش گرامی باد”

سیدابوصالح دانشفر

  • منبع خبر : امید دنا