مخالفان موحد و انکار یک واقعیت
مخالفان موحد و انکار یک واقعیت

سید حسین حسینی دکترای جامعه شناسی، فرهنگی وفعال سیاسی یادداشتی به این پایگاه خبری ارسال نمود.

 پایگاه خبری امید دنا

متن کامل یادداشت بدین شرح است:

بسمه تعالی
مخالفان موحد و انکار یک واقعیت
با نزدیک شدن به انتخابات یازدهم اسفند هرچه پویش اجتماعی طرفداران موحد بیشتر و گسترده تر می شود تلاش های مخالفان و رقبای سید محمد موحد برای انکار این واقعیت که موحد وجهه و محبوبیت خود را نزد مردم از دست نداده است بیشتر شده است و هاج واج مانده از همه جا در ادامه اقدامات خلاف اخلاق و اصول انتخاباتی خود به انکار واقعیت محبوبیت موحد می شوند ودر با تلاقی که درآن گرفتارند هرروز آنان را غرق تر می کند.
به نظر می رسد مشکل اساسی در ساختار رسانه وارتباطی کهگیلویه مخالفان و رقبای موحد ،آثار آن در ذهن وروان مخالفان بازتاب انکار واقعیت می باشد که منجر به انکار بدیهیات وحقایق نزد آنان شده است. حقایقی که با کمترین بینایی می توان دید وبا کمترین قدرت شنوایی می توان شنید.انکار حتی اگر مصلحت جویانه باشد در صورت تداوم به جز مهمی از ذهنیت فرد انکار کننده تبدیل می شود به شکلی که رفته رفته قدرت دیدن واقعیت را از دست میدهد وبه این اعتقاد می رسد که این واقعیت وجود ندارد.
این خطری هست که فضای مجازی واقعی کهگیلویه را تهدید می کند،به ویژه آنکه بهش مهمی از مخالفان موحد نیز دچار این سوگیری شناختی و اطلاعاتی شده اند.
مواردی که می توان به عنوان مصداق این سوگیری شناختی واطلاعاتی برشمرد زیاد است. رویکرد مردم نسبت به موحد،رفتار وبرداشت های مردم از رفتار موحد است.
همگان شاهد هستیم که واکنش های مثبت مردم نسب به حضور هفتم موحد در عرصه انتخابات ودعوت های بیشمار از این روحانی نام آشنا وبا انرژی سپهر سیاسی ایران وکهگیلویه بزرگ در جای جای این دیار در حال انجام است.موج گسترده حمایت از موحد هرروز فراگیر تر می شود به مانند زخمی عمیق بر پیکره آنها دردناک تر می شود وبا غرض ورزی به شخصی مشغول هستند که عمر خویش را صرف خدمت بی منت به مردم نموده است
کاربران فضای مجازی این دست مخالفان در همان فضایی که روزی رسیدن به آن خیال پردازی بود اما تلاش موحد این خیال را به واقعیت تبدیل کرد به تخریب،تهمت،افترا،ناسزاودر آخر به انکار رسیده اند.
در تازه نرین واکنش های این کاربران همایش حامیان سید محمد موحد را با انواع شگردها،اظهارات بی پایه و اساس انکار می کنند.
شما اکنون در فضایی سیر می کنید که موحد آماده کرده است ولی همان فضا را هم انکار می کنید تاسریال دنباله دار اقدامات غیر اخلاقی خود را ادامه بدهید.
اتفاقا مردم حماسه ساز کهگیلویه گذشته وحال را خوب به یاد دارند و به پاس زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر موحد هرجا نام موحد باشد با عشق و علاقه وصف ناپذیری حضور می یابند تا قدردان موحد باشند.اینکه شما لیاقت دیدن واقعیت مشهود حضور حماسی مردم را ندارید ره به جایی نمی برد.
به قول

بزرگی « حقیقت انکار ناپذیر است ،بدخواهان ممکن است به آن حمله کنند،نادانان ممکن است انکار کنند،اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.»
حقیقت پایدار این این که موحد قلوب مردم را تسخیر کرده است.نردبانی برای توسعه دیار ساخت. توسعه ای که درآن همان مخالفان بداندیش موحد در بستر فضای مجازی همان اینترنت،به تهمت ،تخریب،افترا،
تکذیب وانکار ……..مشغول هستند وغوغای انکار واقعیت را سرمی‌دهند.اما چه کسی یارای زندگی در غیاب حقیقت هست؟معلوم هست هیچ کس؟
ما وشما وهمه می دانند که کوشش و تلاش موحد برای سازندگی دیارمان حقیقت روشنی است وتاریخ همیشه گواه پیروزی اراده مردان بزرگ هست و کهگیلویه شاهد تلاش های خستگی ناپذیر موحد برای ساختن بود و هست به طوری که با دیگر با انتخاب موحد برای هفتمین بار ساختن و توسعه دیار کهگیلویه را ادامه می دهند.

سید حسین حسینی
دکترای جامعه شناسی و فرهنگی ۳۵ سال خدمت

 

  • نویسنده : نسرین ویسی