کارنامه موفق سید محمد موحد در حوزه آبرسانی
کارنامه موفق سید محمد موحد در حوزه آبرسانی

پایگاه خبری امید دنا پنجه های خشکسالی گلوی منابع آبی شهرستان های کهگیلویه بزرگ را فشرده است و تعداد زیادی از مردم این منطقه سال هاست که با دشت های رنگارنگ و تابستان های پر از محصولات باغی خداحافظی کرده و حتی با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند. مردم شهرستان های کهگیلویه بزرگ، زمستان های […]

پایگاه خبری امید دنا

پنجه های خشکسالی گلوی منابع آبی شهرستان های کهگیلویه بزرگ را فشرده است و تعداد زیادی از مردم این منطقه سال هاست که با دشت های رنگارنگ و تابستان های پر از محصولات باغی خداحافظی کرده و حتی با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند.

مردم شهرستان های کهگیلویه بزرگ، زمستان های کم بارش و متعاقب آن دمای بی سابقه هوا در تابستان را تجربه می کنند و کم کم با پدیده خشکسالی خو گرفته اند و آن را بخشی از دغدغه روزمره خود تلقی می کنند.

سید محمد موحد، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به خوبی تهدید این پدیده را درک و  در این مدت کوتاه توانسته اعتبارات خوبی را جذب و روند توسعه آبرسانی به شهرستان های مختلف حوزه انتخابی به خوبی پیشرفته است.

بخشی از عملکرد سیدمحمد موحد در حوزه آبرسانی 

  • نویسنده : نسرین ویسی
  • منبع خبر : امیددنا