برخه، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق های خود در در حالی وارد سرفاریار شده که شور و حال خاصی در بین طرفداران و حامیان وی در سرفاریاب برپا است.

از ساعت‌ها پیش خیل عظیمی از طرفداران امیرحسین برخه نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد ورزشگاه سرفاریاب شدند.

برخه، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق های خود در در حالی وارد سرفاریار شده که شور و حال خاصی در بین طرفداران و حامیان وی در سرفاریاب برپا است.

برخه بعد از ورود به این شهر به محل برگزاری نطق انتخاباتی خود رفت و در جمع پرشور و گسترده مردمی که از ساعتی پیش در این مکان حضور یافته‌اند به سخنرانی و دیدار چهره به چهره با مردم پرداخت.

مردم برای استقبال از برخه در خیابان‌های اطراف محل نطق انتخاباتی حضور دارند.

  • نویسنده : ویسی