برخه که در اوایل ورود به رقابت انتخاباتی ، تیتر رسانه های استانی شد و وی را به نام امیر کهگیلویه نامیدند در چرام گفت: من اهل شعار نیستم ، عملگرا هستم و میخواهم با عملکردم خود را برای دیارم به اثبات برسانم .

میرحسین برخه کاندید یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ در نطق انتخاباتی خود در شهرستان  چرام عنوان کرد: باشعار خدمت بی منت برای ساختن دیارم به میدان آمدم.

برخه افزود: به عنوان یک نماینده هم در حوزه قانونگذاری میخواهم قانون گذار خوبی باشم وهم در حوزه نظارت که از وظایف نماینده هست ناظر خوبی باشم.

امیرحسین برخه که در اوایل ورود به رقابت انتخاباتی ، تیتر رسانه های استانی شد و وی را به نام امیر کهگیلویه نامیدند در چرام گفت: من اهل شعار نیستم ، عملگرا هستم و میخواهم با عملکردم خود را برای دیارم به اثبات برسانم .
وی افزود: شهر چرام یکی از بهترین مناطقی هست که دارای منابع زیر زمینی و گردشگریست و به خاطر برخی ناکار آمدی ها از آن به عنوان یک منطقه محروم یاد میکنند.

برخه عنوان کرد: من یک جوان هستم مثل شما ، و همیشه آرزو داشتم یک جوان در صحنه انتخابات کهگیلویه باشد و برخود واجب دانستم به این عرصه ورود کنم.
امیر حسین برخه کاندید یازدهمین دوره مجلس اسلامی در کهگیلویه بزرگ تصریح کرد: قول میدهم اگر نماینده شوم در شهر شما مردم عزیزم باشم، اگر نمایندگان مجلس را ردیف کردند قول میدهم چه در حرف و چه در عمل در ردیف اول باشم و جایی نباشم که شماها از رایی که به من دادید خجالت بکشید.


وی افزود: قول میدهم اگر توفیقی حاصل شد رئیس جمهور وقت و هیئت دولت را به چهار شهرستان بیاورم و از نزدیک مشکلات را برطرف کنم. برخه بیان کرد: به همه هوادارانم میگویم،اگر من را دوست دارید کسی را تخریب نکنید و آینده خود را به خطر نیندازید ، ما با هم فکری و تیم کارشناسی خیلی قوی و جوان میتوانیم کهگیلویه بزرگ را بسازیم. حوزه انتخابیه که برای آن ثبت نام کرده ام دارای جوانان تحصیل کرده و پتانسیل بسیار خوبیست و باید از این ظرفیت استفاده شود.

 

  • نویسنده : سیدسجاد