بر عکس سفره‌خانه‌های زیرزمینی، این کافه ها  در خیابان‌های اصلی واقع بوده و فعالیت آنها در دید عموم است اما اینکه چرا و به چه علت تاکنون برخوردی با آنها صورت نگرفته سؤالی است که متولیان می بایستی پاسخگو باشند.

 پایگاه خبری امید دنا

در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان کهگیلویه که به ریاست فرماندار و با حضور اعضای این ستاد برگزار شد بیشتر حول فعالیت کافه‌های فاقد مجوزی مطرح شد که به راحتی به کار و کاسبی مشغول‌ هستند.

بر عکس سفره‌خانه‌های زیرزمینی، این کافه ها  در خیابان‌های اصلی واقع بوده و فعالیت آنها در دید عموم است اما اینکه چرا و به چه علت تاکنون برخوردی با آنها صورت نگرفته سؤالی است که متولیان می بایستی پاسخگو باشند.

رئیس اداره مالیات کهگیلویه در این خصوص می‌گوید: از ۲۱ واحد کافه و سفره خانه فعال در این شهرستان، تنها دو واحد مجوز دارند و بقیه به صورت غیر مجاز خدمات ارائه می‌دهند.

برازش در حالی از این صنوف به کافه بین راهی نام برد که رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری آنها را در ردیف رستوران‌های بین راهی ندانسته و می‌گوید سفره‌خانه بین راهی به صورت مجتمع مجوز می‌گیرد اما فعالیت این نوع کافه‌ها در قالب سفره‌خانه نیست.

رئیس ادلره میراث فرهنگی افزود: نظارت بر این کافه‌ها در حیطه وظایف میراث فرهنگی نیست اما بر حسب تعامل با متولیان همکاری کردیم، به دستور دادستان تعهد محضری گرفتیم اما پایبند نبودند.

زمان گفت: به علت عدم پایبندی به تعهدات محضری اتاق اصناف می‌تواند نسبت به پلمب این واحدها اقدام کند.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه نیز گفت: این کافه‌ها متولی ندارند و معلوم نیست چه نهادی باید برخورد کند.

اخوان افزود: اگر بر عهده اتاق اصناف بود ۲۰ روز مهلت صدور مجوز می‌دادیم بعد از آن با همکاری اماکن تعطیل می‌کردیم.

  • نویسنده : ویسی
  • منبع خبر : فارس