از شنبه با یک کار فشرده در چند بخش در طول روز، برنامه‌های کلاسی دانش آموزان به صورت مکمل در این شبکه دنبال می شود.

پایگاه خبری امید دنا 

🔺در پی تعطیل شدن مدارس، جزئیات برنامه تدریس تلویزیونی شنبه ۱۰ اسفندماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد. از شنبه با یک کار فشرده در چند بخش در طول روز، برنامه‌های کلاسی دانش آموزان به صورت مکمل در این شبکه دنبال می شود.

در بخش صبحگاهی در چند بخش مختص آموزش دروس ابتدایی، چند بخش در ظهر مختص تدریس دروس مقطع متوسطه اول و چند بخش عصرگاهی مختص تدریس دروس متوسطه دوم خواهد بود.

برنامه تدریس روز شنبه :

٨:٠٠ رياضی هفتم متوسطه اول
٨:٣٠. رياضی هشتم متوسطه اول
١٠:٣٠ فارسی اول ابتدايي
١٠:٥٠ علوم سوم ابتدايی
١١:١٠ فارسی پنجم ابتدايی
١١:٣٠ شيمی ٣ (پايه١٢متوسطه)
١٥:٠٠ عربي ٢(پايه ١١ علوم انساني)
١٥:٣٠ عربی ٣ (پايه ١٢ علوم انسانی)
١٦:٠٠ درس اخلاق حرفه ای (هنرستانهای فنی حرفه ای وكار دانش)
١٦:٢٥ كار گاه نو آوری و كار آفرينی(پايه ١١ هنرستانهای فنی حرفه ای و كار دانش)

  • نویسنده : ویسی