علیرضا اتابک با بیماران و پرسنل اورژانس جدید دیدار و در جریان آخرین اقدامات و تجهیز اورژانس قدیم برای بستری بیماران مشکوک به کرونا ویروس قرار گرفت. وی در این دیدار ضمن آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران از زحمات و تلاش های شبانه روزی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان و کادر درمانی بیمارستان صمیمانه […]

علیرضا اتابک با بیماران و پرسنل اورژانس جدید دیدار و در جریان آخرین اقدامات و تجهیز اورژانس قدیم برای بستری بیماران مشکوک به کرونا ویروس قرار گرفت.

وی در این دیدار ضمن آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران از زحمات و تلاش های شبانه روزی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان و کادر درمانی بیمارستان صمیمانه تقدیر و تشکر نمود و گفت: اقدامات و تلاش های صورت گرفته در خصوص پیشگیری، آموزش، مراقبت و درمان بسیار ارزنده و مطلوب است و خوشبختانه تا الان مشکلی نداشتیم و تدابیر اندیشیده شده در خصوص استقرار پایگاه بهداشتی در ورودی شهراز طرف جاده بهبهان در جهت ارزیابی، معاینه مسافران، آموزش همگانی و گندزدایی ادارات و نهادها و راه اندازی اورژانس قدیم برای بیماران تنفسی و عفونی و مشکوک به کرونا از اقدامات اساسی و رضایت بخش مجموعه بهداشت و درمان می باشد.

اتابک  از همکاری همه جانبه تمام ادارات و نهادها با شبکه بهداشت و درمان خبر داد و تصریح کرد: از ظرفیت و توان همه ادارات و نهادهای دولتی و نظامی در جهت همکاری با شبکه بهداشت و درمان برای پیشگیری و مقابله با این ویروس استفاده خواهیم کرد که انشاالله با تلاش و همیاری همه جانبه همه احاد مردم از این موقعیت حساس عبور خواهیم کرد.

  • نویسنده : ویسی