شهرداری ها در جهت ضدعفونی کردن محیط شهری، بخشداری ها با توزیع به دهیاری های حوزه خود و دهیاران با نظارت و هماهنگی خانه های بهداشت و بهورزان خود، اقدام به توزیع بین خانوارها می نمایند.

دکتر محمد طاهر طیب زادگان چهارشنبه ۱۴ اسفند در جمع خبرنگاران از توزیع ۲۰ هزار لیتر آب ژاول ۷/۱درصد خبر داد و اظهارکرد: این محلول با نظارت کارگروه آموزشی شبکه بهداشت و درمان در جهت رقیق سازی و توزیع آن به شهرداری ها وبخش داری های دهدشت، قلعه رئیسی، دیشموک و سوق قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: شهرداری ها در جهت ضدعفونی کردن محیط شهری، بخشداری ها با توزیع به دهیاری های حوزه خود و دهیاران با نظارت و هماهنگی خانه های بهداشت و بهورزان خود، اقدام به توزیع بین خانوارها می نمایند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه بیان کرد: در هنگام توزیع و تهیه این محلول در جهت عاری ساختن محیط، حتما از دستورالعمل نحوه ساخت توسط کارشناسان آموزش بهداشت محیط مرکز بهداشت استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: برای ضدعفونی کردن شهر دهدشت مقرر گردید که شهرداری با همکاری ناحیه مقاومت بسیج و گروههای جهادی در جهت گندزدایی محیط شهری اقدام کنند.

  • نویسنده : ویسی