پایگاه خبری امید دنا مردم روستاهای شهرستان کهگیلویه به دور از دغدغه و ویروس کرونا با خانه تکانی به استقبال نوروز می روند. عکاس: حسین خدمتی

پایگاه خبری امید دنا

مردم روستاهای شهرستان کهگیلویه به دور از دغدغه و ویروس کرونا با خانه تکانی به استقبال نوروز می روند. عکاس: حسین خدمتی

  • نویسنده : سیدسجاد
  • منبع خبر : ایرنا