جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه با پرپایی پست غربالگری و تب سنجی در ورودی شهر دهدشت نقش بسزایی در پیشگیری از گسترش بیماری کرونا ایفا نموده است.

پایگاه خبری امید دنا

هلال احمر شهرستان کهگیلویه همپای سایر دستگاه های امدادی و درمانی اقدام به برپایی پایگاه غربالگری،تب سنجی و آموزش همگانی در منطقه فیلگاه دهدشت کرده است.
این پست بصورت ۲۴ ساعته فعال بوده و روزانه تعدادی از پرسنل و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه مشارکت دارند.

گزارش تصویری خبرنگار اعزامی پایگاه خبری امید دنا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

گزارش تصویری از حضور فعال هلال احمر کهگیلویه در جبهه مقابله با کرونا

  • نویسنده : سیدسجاد