در تب وتاب این ایام حزن انگیز که غبار غم بار ویروسی مهلک(کرونا) بر بهار وبهاران چیره یافته و ایام زیستن را به ورطه تلخی کشانده ،وراه نفس میبندد وجان می ستاند، در گوشه گوشه شهر صدای سکوت مرا می آزارد ، و در میعاد گاه خلوت گشته دیرین بشر و طبیعت، چهره از […]

 

در تب وتاب این ایام حزن انگیز که غبار غم بار ویروسی مهلک(کرونا) بر بهار وبهاران چیره یافته و ایام زیستن را به ورطه تلخی کشانده ،وراه نفس میبندد وجان می ستاند،
در گوشه گوشه شهر صدای سکوت مرا می آزارد ،
و در میعاد گاه خلوت گشته دیرین بشر و طبیعت، چهره از منظره ها ربوده و بساط رنجش عمیق را فراهم نموده،
کوه ،سنگ وصخره و دشت و دامنه ها، همه در بهت عمیق یک انتظار، تمام آدمک های قصه های دور ودراز عهد پیر گشته خودرا به انتظار نشسته اند.
و چه بسیار که خودرا آراسته است ،طبیعت بکر و بهار روح بخش امسال واما دریغا که مصلحت دوری گزیدن است.

از حال و هوای بهار و وصف پایان ناپذیرش که بگذریم به گلوگاه های مهر ومحبت و ایستادگی دروازه های هر شهر و روستا می رسیم که با دستان نوازشگر سبزپوشان همیشه در صحنه پیکار اداره میشوند ،تا که شاید با صیانت از جغرافیای طبیعیت و تعدیل آمد وشد های معمول ،از بار رنجش ایام بکاهند و برحجم مختصر آسودگی این روزها بیفزایند .

بسیجیان وپاسدارانی که در صفحه های تاریخ این مرز پر هیبت همواره با عشق بازی ،جانها خطر کردند و دست وپا و سر و اعضای خود رانثار رسالت سترگ خود نمودند و راه سرداران جاویدان کتاب ایثار تاریخ بشررا (حضرت ابوالفضل (ع ) و سید وسالار شهیدان ،آغا امام حسین ع) ادامه میدهند ،و وآنرا ، قطر می‌ بخشند .

شب ها ودر لابلای خواب عمیق ما و مسئولان مدعی وهمواره حق به جانب ،به کوچه پس کوچه های شهر گمشده در سکوت و سکون میروند و از آلام هیبت گرفته این ایام ، در سکوت رسانه ها گند میزدایند وعشق پیشه میکند و تاریکی شب را برای اجرای رسالت خود برگزیدند و تا مقصد صبح ظفر می‌پیمایند .

و جا دارد که در این ایام همه با هم اعم از مردم فهیم و مسئولان بیش از پیش این عزیزان ودر واقع خودمان را یاری کنیم

تا هرچه زودتر ،شاهد برچیده شدن رد پای نحس این ویروس از دامان زیست مان باشیم ،
پزشکان ،پرستاران وهمه جهادگران عرصه سلامت رابا یک درک فراگیر و رعایت عمومی به دامنه امن زندگی هدایت نماییم،

پاسداران و بسیجیان سختکوش را با یک خداقوت از ته دل تا مرزهای شرافت وامنیت وانسانیت بدرقه نماییم ،ودوباره در کنار هم در بستری از سلامت وامنیت خوش باشیم .
ودر پایان ..
روز جانباز و پاسدار که مصادف شد با این ایام را به تک تک این عزیزان و خادمان بی منت ملت ،تبریک و تهنیت عرض نموده ،

جاری نمودن روحیه جهادگرایانه بسیج را در کالبد مدیریت میهنم ،سلامتی وتندرستی تک تک این عزیزان وتحقق رسالت سترگشان را از خدایم خواهانم

ایمان پرویزی

فعال حقوقی ومدنی شهرستان چرام