جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهور امروز یکشنبه 17فروردین ماه برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه خبری امیددنا؛ حجت السلام روحانی رئیس جمهور در این جلسه در مورد نحوه فعالیت   از هفته آینده ادارات با دو سوم پرسنل به خدمات رسانی ادامه دهند.

رئیس جمهور گفت: باتوجه به اینکه در ادارات نهاری داده نمی شود لذا از شنبه هفته آینده ساعت کاری تمامی ادارات سراسر کشور از ساعت 7صبح تا ساعت 14 می باشد .

روحانی با توجه به سفید بودن برخی از استان های کشور از نظر آموزش و پرورش افزود : تا 30 فروردین مدارس کشور تعطیل و بصورت مجازی »آوزش ادامه خواهد یافت .

  • نویسنده : محسن زارعی