بانشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در بین مسوولان مدیری بود که هم آمار واقعی به مردم می دهد و هم در اظهارات خود کمی شجاع تر است و بر اساس صداقت سعی دارد آنچه که مفید است برای بیننده بر زبان بیاورد. 

با شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری مردم مخاطب تلویزیون شدند و با توجه به استرسی که این موضوع بر زندگی آنها روانه کرد، روزانه برنامه ها و بخصوص اخبار تلویزیون را دنبال می کنند.

به گزارش امید دنا، در بین تمام کسانی که بیش از دیگران در تلویزیون ظاهر می شدند برخی نسبت به دیگران عملکرد بهتری داشتند. برخی از افراد در سطح ملی و نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان دادند که در کار خود موفق هستند و زمینه ارتقاء و پیشرفت را دارند.  کسی که در سطح کشوری توانست موفق تر از دیگران خود را نشان دهد، جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت بود که به معنای واقعی و برخلاف دیگر سخنگوهای ادارات که معلوم نیست معیار انتخاب آنها چگونه بوده است در به کار بردن کلمات و ادبیات مناسب در جای خود تسلط از خود بروز داد و نشان داد که مستحق این جایگاه است و میتوانند با ادبیات شیرین خود مخاطب را جذب خود کند.  اما در استان کهگیلویه و بویراحمد چند نفر در گزارشات و اجراهای خود متفاوت از دیگران بودند که البته این گزارش به معنای رد و یا نادیده گرفتن زحمات دیگران نیست. محمدیان خبرنگار صدا و سیما در دهدشت، یکی از افرادی است که گزارش های خوب، به موقع و با صدا و ادبیات خاص، از خود یک خبرنگار فوق استانی ساخته است.  عادل زاده یکی دیگر از مجریان شبکه دنا است که کم کم دارد به یک مجری کشوری و با مهارت بالا تبدیل می شود و او توانسته است تا حدود زیادی مخاطب را با اطلاعات بالایی که دارد با خود همراه کند.  ویسی یکی دیگر از کسانی است که با گزارش های هیجانی، واقعی و سطح بالای خود اطلاعات مفیدی در این ایام به مردم داده است، البته ویسی که مشابهت هایی هم محمد حسین میثاقی دارد به نظر می رسد باید سطح خود را در حد همین تهیه گزارش بداند و مانند میثاقی به جایگاه هایی نرود که نه تنها ارتقایی حساب نمیشود بلکه ارزش کار قبلی خود را هم زیر سوال ببرد.

بانشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در بین مسوولان مدیری بود که هم آمار واقعی به مردم می دهد و هم در اظهارات خود کمی شجاع تر است و بر اساس صداقت سعی دارد آنچه که مفید است برای بیننده بر زبان بیاورد.

طبیعی است که هر چه مردم احساس کنند که گوینده(مدیر، مجری یا هر شخصی) با صداقت و شجاعت، سخن می راند و توصیه ها را صادقانه مطرح می کنند، هم به خبرهای منفی و هم به خبرهای مثبت او بیشتر اعتماد پیدا می کنند و توصیه های او را بیشتر اجرا می کنند.