در تعریف مدیر خوب آورده‌اند که مدیر خوب در کار دیگران سرک نمیکشد و منفعت اندیشانه و تمامیت خواهانه از زیر دستان باج نمی‌طلبد! او به سرعت وسهولت در گردش روزگار و در تداول قدرت‌ها، دستخوش نقاب پردازی و تلون مزاجی‌ها نمیشود! مدیر خوب برای هر دری دالان و برای هر خری پالان نمیگردد! و اسم این بلبل مزاجی‌ها وبوقلمون صفتی ها و ملق زنی‌ها را خدمت گذاری نمیگذارد!

بنام دادگر بی همتا
باسلام و تقدیم احترام

مدیر خوب کیست؟

در تعریف مدیر خوب آورده‌اند که مدیر خوب در کار دیگران سرک نمیکشد و منفعت اندیشانه و تمامیت خواهانه از زیر دستان باج نمی‌طلبد! او به سرعت وسهولت در گردش روزگار و در تداول قدرت‌ها، دستخوش نقاب پردازی و تلون مزاجی‌ها نمیشود! مدیر خوب برای هر دری دالان و برای هر خری پالان نمیگردد! و اسم این بلبل مزاجی‌ها وبوقلمون صفتی ها و ملق زنی‌ها را خدمت گذاری نمیگذارد!

مدیر خوب طبع شکارگر و روحیه چنگالیدن ندارد، ویژه خوار نیست، از منابع دولت متمتع نمیشود و صاحب ثروت‌های کلان و گران از رهگذر رانت مسولیت نمیگردد!

مدیر خوب مطاف ناشایستگان برای تصاحب پُست‌های مختلف نیست و به این طواف نمودن، فرعون‌وار، نمیبالد و نمی‌نازد، با منافع ومصالح دولت و کشور خود شوخی و بازی نمیکند! دروغ نمیگوید، تهمت نمی‌زند! نواقص و نقایص خود را فرافکنی نمیکند! توهین به میان نمی‌آورد، تحقیر روا نمیدارد، ارتفاع نمی‌جوید، تکبر نمی‌ورزد، دیگران را بزغاله نمیخواند وخود را شیر کرار نمی‌نامد! بلکه مسولیت اندیشانه و مسکین‌وار در مقام پاسخ گویی از کار کرد خود برمی‌آید، به جای استهزاء دیگران خود را استیضاح میکند، دلیل و برهان می‌آورد، نه مغلطه از پس مغلطه!

مدیر کاردان، نخبه پرور است، نه نخاله پرور! سنت‌گرا هست نه بدعت گذار!مدیر خوب کارکرد دیگران را به نفع خود مصادره به مطلوب نمی‌کند!

مدیر ایده‌آل آیین سروری داند و این سروری را قانون‌مندانه از کارکنان و برای کارکنان ستانده است، لذا کاری نکوهید نمی‌کند که آبروی کشور و نطامش را مخدوش نماید، اهل تفکر سیستیماتیک است و در همه مواضع، سنجیده سخن میگوید، درست قضاوت میکند، عالمانه و عامدانه فضای نقادی از عمل کرده خود و ارباب قدرت فراهم می‌سازد‌. او در این راستا، تخطئه را هدیه الهی می‌داند. وی به عقل جمعی تکیه میکند، نه به ذهن فردی، مدیر خوب، به گونه ای سلوک میکند که همه اجماع نکنند که تا او نباشد! و ده ها نکته دیگر که بحث این یاداشت را به پهنا میکشاند…..
باتشکر

حسین حیدری

کارشناس بیمه و حقوق و حسابداری

 

  • نویسنده : محسن زارعی