مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنده از توزیع قریب به ۱۱هزار کیسه کود شیمیایی درشهرستان لنده خبر داد.

 

به گزارش امیددنا؛مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنده از توزیع قریب به ۱۱هزار کیسه کود شیمیایی درشهرستان لنده خبر داد.
حکمت اله همتی نژاد کاهش حاصلخیزی خاک در اراضی کشاورزی وباغی را از دلایل استفاده از کود های شیمیایی برای این اراضی عنوان کرد وافزود:کشاورزان باید از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی خودداری کرده وسعی کنند مصرف کود براساس آزمون خاک وبامشاوره کارشناسان کشاورزی انجام شود.
همتی نژاد گفت: خوشبختانه درطول سال گذشته توزیع کود درشهرستان راساماندهی کردیم وتوزیع کود منوط به ارائه دفترچه توزیع نهاده های کشاورزی وتایید کارشناسان کشاورزی صورت گرفته است.
شهرستان لنده دارای ۸هزار هکتار اراضی کشاورزی زراعی و ۴۵۰هکتار اراضی باغی است.

 

 

  • نویسنده : محسن زارعی