متاسفانه وضعیت فعلی استان کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است، احتمال افزایش غیر قابل تصور مبتلایان به ویروس کرونا دور از انتظار نیست، می توان گفت یکی از دلایل آن فرهنگ حاکم بر استان است. به عبارتی آداب و رسوم، جغرافیا و پیشینه ی تاریخی این استان میتواند نقش بسیار مهمی در شیوع گسترده ی آن داشته باشد.

امیددنا؛
به نام خدا

گاه نامه؛

متاسفانه وضعیت فعلی استان کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است، احتمال افزایش غیر قابل تصور مبتلایان به ویروس کرونا دور از انتظار نیست، می توان گفت یکی از دلایل آن فرهنگ حاکم بر استان است. به عبارتی آداب و رسوم، جغرافیا و پیشینه ی تاریخی این استان میتواند نقش بسیار مهمی در شیوع گسترده ی آن داشته باشد.

پیوند های خویشاوندی فراوان میان مردم شهر های مختلف استان، وجود روستاهای زیاد نسبت به دیگراستان ها و ارتباطات روزانه ی آنها با شهر ها جهت تامین مایحتاج خود را می توان از مهمترین دلایل افزایش آمار مبتلایان را در آینده دانست.

در این میان شهرستان کهگیلویه با وجود بن بست بودن و عدم قرار داشتن در مسیرهای ارتباطی دیگر استان ها اما مرکز اقتصادی و سیاسی چندین شهر، شهرستان و روستا می باشد که همین امر باعث شده است مستعد ترین شهرستان استان برای گسترش ویروس باشد.

وجود خانواده های پرجمعیت در استان، پیوند خانوادگی مستحکم، روابط عاطفی بسیار قوی بین خانواده ها، دشواری کنار گذاشتن سنت های مختلف از جمله مراسمات تشییع و تدفین و همچنین جشن های شادی و عروسی، فصل کوچ عشایر، طبیعیت سرسبز استان و ده ها مورد دیگر از این قبیل تفاوت های کثیر و آشکار این استان با دیگر استان ها است، این متغیر ها در صعود آمار مثبت همشهریان بسیار موثر می باشد.
فی المثل برای پی بردن به عمق خطر بالقوه، کافی است فقط مراسمات تششیع و تدفین این استان را که انبوهی از جمعیت ایلات و طوایف مختلف (به دلیل روابط متعدد و مستحکم بین یکدیگر) شرکت میکنند را با موارد مشابه در دیگر استان ها مقایسه کرد.

لذا قابل پیش بینی است که توان و پتانسیل فعلی نیروها ی انسانی مرتبط با جلوگیری از گسترش ویروس در استان در آینده ای نزدیک کاهش پیدا کرده و کیفت کار آنها تحت الشعاع موارد پیش گفته قرارگیرد و به موازات آن روند افزایشی مبتلایان همچنان ادامه پیدا کند.

این مطلب نه برای افزایش اضطرب و استرس که برای آگاهی و تلنگر به همه ی شهروندانی است که این روزها به گونه ای رفتار میکنند که گویا ویروس ریشه کن شده است.
مواظب باشیم.

📝🖊 شهریار جمالی

  • نویسنده : محسن زارعی