چه خوش قدم ماهی که دشمن قسم خورده بشر را دربند می کند واسیر می سازد وچه سودمند وپرفایده ، آنگاه که خواب در آن عبادت می شود ونفس کشیدن ، تسبیح معشوق قلمداد می گردد.

امیددنا؛

میهمانی خدا، نام زیبنده ایست که برتارک افتخار این ماه می درخشد وشاید در آن لفظ طنازی که گفته اند :《همه مهمانی ها به خوردن وخوشیست جز رمضان ومهمانی خدا 》اندیشیده باشیم که خداوند جنس کارش با حسابهای کوتاه دستی ما متفاوت است آری ! خدای مهرورز پوزش خواه ، بهانه ای برای تعالی ما فراهم آورده اوست که خور وخواب را منع می کند تا روح‌خود را بپرورانیم .خداوند بشری را که 《نفختُ فیه من روحی 》در شان ومنزلتش بیان فرمود تنها به میهمانی
می خواند که در تقرب با خود باشد.
مژده باد نزدیکی به سرچشمه فیض وبرکات و شادمانه باد آمدن ماه پر از امید ،امید به خطاپوشی و عفو ومرحمت صاحب حقیقی مان.
دراین ماه نکو ، اکنون که از حضور در محافل موانست با کتاب وحی و جلسات وعظ منع گردیده ایم در آن کوشیم تا در منازل این محافل شکل گیرد و قران این بهار دلها ، طراوت خود را بر زنگار دلهایمان بتابد
در سحرگان که چشم از خواب حرام می کنیم برای همدیگر به ذکردعا بکوشیم و از خدا بخواهیم سلامت را به بیماران عنایت نماید و کمک کار سربازان وطنم در لباس سلامت باشد.
مقصد را فراموش نمی کنیم و آرزو داریم هرچه زودتر خداوند زمان آمدن یار نزدیکتر گرداندو دلها را برای ظهور وحضور آخرین ذخیره خدا آماده تر می کنیم
و میخوانیم 《اللهم عَجّل لولیک َ الفَرج》

نورالله حمیدی

فرهنگی ازچرام

  • نویسنده : محسن زارعی
  • منبع خبر : محسن زارعی