سید محمد رضوی از فرزندان شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

 

به گزارش امیددنا؛طی حکمی از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه، سید محمد رضوی رئیس شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور منصوب شد.

در حکم رئیس قوه قضائیه آمده است:
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن ،اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.
لازم به ذکر است که سید محمد رضوی از قضات با تجربه و موفق می باشد که با حفظ سمت معاون قضایی دادگستری استان خوزستان مورد اعتماد رئیس محترم قوه قضاییه قرار گرفت.
وی از فرزندان شایسته شهرستان کهگیلویه  استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

  • نویسنده : محسن زارعی خبرنگاراصلی امیددنا درشهرستان چرام