فرماندار کهگیلویه در پیامی روز شوراها را تبریک گفت : وی با اشاره به اهمیت نقش شوراها در حاکمیت کشور عنوان کرد: مدیریت خلاقانه ضرورتی اصلی در نمود موفق شوراهاست

به گزارش امیدنا؛در نظام مقدس جمهوری  اسلامی «شورا» از ارکان مهم  و تاثیر گذار  بوده؛همچنانکه بعنوان ضرورتی مدیریتی نماد حکومت و مشارکت مردمی و  حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش قلمداد می شود

شوراهای اسلامی شهر و روستا از اول تشکیل تاکنون منشا خدمات تاثیر گذار در توسعه شهری و روستایی بوده است  بنابراین  عملکرد این نهاد گامی مهم در  تحقق  «قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران »است.

اینجانب سالروز تاسیس  نهاد مقدس شورای اسلامی را به همه اعضای شورای اسلامی  روستا ،بخش ،شهرو شهرستان تبریک عرض نموده و امیدوارم این نهاد مردمی در شهرستان به شیوه موثر و خلاقانه نهایت تلاش خود را در تضمین حقوق شهروندان و افزایش اعتماد عمومی و نمود موفق رویدادهای  فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تحقق بخشند .

علیرضا اتابک /فرماندار کهگیلویه 9.2.99

  • نویسنده : محسن زارعی