ازاستاندار محترم تقاضای رسیدگی ویژه به این روستارا دارم چراچون مردم وبه خصوص قشر جوان ما ازااین بی توجهی مخابرات به ستوه امده اند ودیگر تاب وتحملشان به سررسیده است.

به گزارش امیددنا، اکبرپایگذار گفت: در 2کیلومتری بخش پاتاوه روستای بادنگان علیا قرار دارد.
وی با گلایه از مخابرات گفت: با وجوداینکه این روستا دارای جوانان تحصیل کرده ودانش اموازان زیادی، شبکه بهداشت، مدارس، ونانوا ها ومغازه های متعددی است وازطرفی دیگراز روستاهای گردشپذیر استان است و سالانه افراد زیادی به این روستا می آیند اما همچنان از خدمات اینترنتی محروم است.

دهیار بادنگان علیا با انتقاد شدید از مخابرات استان گفت:چرامسئولان مخابرات هرساله وعده دروغ میدهندواصلابه فکرمردم این روستانیستند.

وی گفت:روستاهای ابزارتنگ، باوراده شیرین، بادنگان علیاوسفلی فاقداینترنت هستند وچندین سال هست مراجعه وپیگیری میکنیم اما هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

پایگذارافزود:هرسال ازطرف مسئولان مخابرات استان امروز وفردا میکننداما هیچ خبری نیست واصلا به فکر چاره نیستند این مردم چه گناهی کرده اند که باید ازطرف مخابرات این همه بهش ظلم شود.

عضوشورای بادنگان علیا گفت:مادر2 کیلومتری پاتاوه هستیم ایا نمیتوانند مشکل اینترنت مارا حل کنند،دانش اموزان زیادی اینجا هستند که باتوجه به شیوع بیماری کرونا وتدریس درمنزل با اینترنت ،امافاقد اینترنت هستند واز تحصیل بازمانده اند.

وی درپایان گفت:ازاستاندار محترم تقاضای رسیدگی ویژه به این روستارا دارم چراچون مردم وبه خصوص قشر جوان ما ازاین بی توجهی مخابرات به ستوه امده اند ودیگر تاب وتحملشان به سررسیده است.

  • نویسنده : محسن زارعی