مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه گفت:در حوزه روابط کار تعداد پرونده های واصله در هیات تشخیص ۲۱۶ پرونده و ۳۴۳ نفر که پرونده های رسیدگی شده ۱۹۸و بقیه در سال جاری مود رسیدگی قرار می گیرند.

به گزارش امیددنا؛احمدعلی خادمی بیان کرد:تعداد ارای هیات تشخیص ۱۷۶ مورد ت،آرای سازشی در هیات تشخیص ۲۲مورد تعداد ارای حل اختلاف ۴۷و تعداد رای سازشی در هیات حل اختلاف ۵مورد است.

وی ادامه داد:در حوزه بازرسی کار در مجموع ۱۰۳۵ مورد بازرسی از کارگاه های مختلف صورت گرفت که ۴۳۵مورد ان ادواری و ۶۰۰بازرسی موردی نیز انجام  و در همین مدت تعداد ۴۰حادثه ناشی از کار بررسی که  یک مورد فوتی بوده است.

مدیر اداره کار تعاون ورفاه اجتماعی افزود: در حوزه بیمه بیکاری تعداد کل مقرری بگیران  در اسفندماه گذشته ۱۱۸ نفر بوده اند و برقراری بیمه  در سال ۹۸ تعداد ۱۳۳ مورد و  معرفی به سازمان تامین اجتماعی ۹۹مورد بوده است.

خادمی افزود: تعداد هفت مورد برگزاری انتخابات که مربوط به انجمن صنفی شرکت های خدماتی ونماینده کارگران و یک مورد هم انتخابات شورای اسلامی کار دریکی ازواحدها انجام  و سه مورد هم درسال ۹۹برگزار می‌شود
خادمی تصریح کرد:کارگران معرفی به کارفرما طرح یارانه دستمزد دربخش خصوصی و تعاونی تعداد۴۰نفر می باشد.
وی گفت:کارگران معرفی به کارفرما ازطرح مشوق بیمه ای در بخش خصوصی وتعاونی ۱۰نفر وتعداد کارورزان جذب شده در این دو بخش تعداد ۴۰نفر بوده است.
وی از تشکیل جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری وپیگیری مصوبات وبازرسی ازطرح های دریافت کننده تسهیلات اشتغالزایی و همچنین پرداخت تسهیلات عشایری وروستایی به عنوان دیگر عملکرد این اداره نام برد.

  • نویسنده : محسن زارعی
  • منبع خبر : صدای جنوب