درپی تماس تلفنی افراد محلی درساعت ۱۷.۳۰ روز پنجشنبه با مرکز کنترل معاونت امدادونجات هلال احمر استان مبنی بر گیرافتادن فردی در دیواره های درب کلات سادات محمودی شهرستان دنا یک تیم تخصصی دیواره نوردی واکنش سریع معاونت امداد ویک تیم کوهستان دنا با ترکیب علی عزیزی مصطفی محمدپور ناصر احمدی نصراباد وسید جواد هادی اصل یاسر رسولی وفرجی با یک دستگاه خودروی کمکدار با تجهیزات کامل به منطقه اعزام که بعداز طی مسیر درشیبهای تند درساعت ۲۲.۳۰ دقیقه خودرابه محل حادثه رساندند.

به گزارش امیددنا؛درپی تماس تلفنی افراد محلی درساعت ۱۷.۳۰ روز پنجشنبه با مرکز کنترل معاونت امدادونجات هلال احمر استان مبنی بر گیرافتادن فردی در دیواره های درب کلات سادات محمودی شهرستان دنا یک تیم تخصصی دیواره نوردی واکنش سریع معاونت امداد ویک تیم کوهستان دنا با ترکیب علی عزیزی مصطفی محمدپور ناصر احمدی نصراباد وسید جواد هادی اصل یاسر رسولی وفرجی با یک دستگاه خودروی کمکدار با تجهیزات کامل به منطقه اعزام که بعداز طی مسیر درشیبهای تند درساعت ۲۲.۳۰ دقیقه خودرابه محل حادثه رساندند.

وبعداز ارزیابی محیطی در شب اقدام به ایجاد سه کارگاه وفضای معلق کردند که درنهایت موفق شدند در ساعت .۲.۳۰ صبح فرد یادشده راباهویت باقرفصیح نسب۲۵ ساله توسط صندلی نجات به منطقه امن منتقل نمایند متاسفانه دراین منطقه چندمین مورد هست که بی توجه به هشدارها افراد اقدام به دیواره نوردی باهر انگیزه ای مینمایند ودر ادامه که با مشکل روبرو میشوند تماس میگیرند ودرشرایطی که همه بایستی پروتکلهای بهداشتی رامراعات کنند افراد سهل انگار زحمات زیادی رابرای هدر دادن منابع انسانی واستهلاک خودرویی ومشکاتی رابرای امدادگران روزه دار بوجود میاورند درخواست عاجزانه از مقامات قضایی برای برخورد با این گونه افراد راپیش ازپیش میطلبد.

  • نویسنده : محسن زارعی
  • منبع خبر : روابط عمومی هلال احمراستان