با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد سرپرست مدیریت اداری، مالی، پشتیبانی این سازمان منصوب شد. به گزارش امیددنا، علی سلحشوری رئیس سازمان طی حکمی “خانم مینا کرمی” را به سمت سرپرستی مدیریت اداری، مالی، پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. پیش از این […]

با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد سرپرست مدیریت اداری، مالی، پشتیبانی این سازمان منصوب شد.

به گزارش امیددنا، علی سلحشوری رئیس سازمان طی حکمی “خانم مینا کرمی” را به سمت سرپرستی مدیریت اداری، مالی، پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

پیش از این ابراهیم پناهی این مسئولیت را بر عهده داشت که با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس سرپرست اداری مالی این سازمان منصوب شد .

مراسم تودیع و معارفه خانم کرمی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان منصوب شد.

خانم کرمی پیش از این به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی این سازمان مشغول به خدمت بود.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : عصرزاگرس