بخش لوداب با وجود چشمه‌های جوشانی که خروجی خیلی خوبی از نظر آب دهی دارند ولی باز در سرزمین پرآب لوداب کم نیستند،روستاهایی که برای تامین آب شرب مورد نیاز خود بایدمثل ده‌ها سال پیش با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین کنند. به گزارش پایگاه خبری- امیددنا:طی مصاحبه حضوری، مشاهده، بازدید و گفت‌وگو با […]

بخش لوداب با وجود چشمه‌های جوشانی که خروجی خیلی خوبی از نظر آب دهی دارند ولی باز در سرزمین پرآب لوداب کم نیستند،روستاهایی که برای تامین آب شرب مورد نیاز خود بایدمثل ده‌ها سال پیش با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین کنند.

به گزارش پایگاه خبری- امیددنا:طی مصاحبه حضوری، مشاهده، بازدید و گفت‌وگو با مردم و دهیاری های بخشی از روستاهای لوداب مشخص شد که بخش لوداب با وجود چشمه‌های جوشانی که خروجی خیلی خوبی از نظر آب دهی دارند ولی باز در سرزمین پرآب لوداب کم نیستند،روستاهایی که برای تامین آب شرب مورد نیاز خود باید مثل ده‌ها سال پیش با چهارپایان آب مورد نیاز خود را تامین کنند.

مثل روستای آبلمی و…باید هر ۱۰ روز یک بار منبع آب آشامیدنی آنها باز شود و مردم در تانکر و دبه‌های چند لیتری خانگی آن را انبار کنند.که این آب به دلیل ماندگی زیاد از نظر بهداشتی وضعیت سالمی ندارد.

با وجود اینکه در بخش لوداب از دو طرف،دو پروژه بزرگ تامین آب شرب،به صورت روبه روی هم در حال پیشروی بودند ولی یکی به علت عدم مدیریت صحیح و دیگری به دلیل زد و بندهای سیاسی و فدا کردن مردم به بهانه عدم بودجه کافی، این پروژه ها یا فایده‌ای نداشته و یا هم نیمه کاره رها شده اند.

پروژه بزرگ آب ریز که به گفته سرپرست وقت شرکت آب وفاضلاب روستایی استان حدود ۳۰ میلیارد اعتبار داشته که هزینه شده است، نه تنها عایدی برای بیشتر روستاهای هدف نداشته که عاملی شده است تا با این بهانه دیگر کسی به فکر حل مشکل کمبود و یا نبود آب این روستاها نباشند.

 

دلیل اصلی عدم استفاده مردم از این پروژهمدیریت آن است. پروژه ی آب رسانی مهم دیگری که به اسم لوداب روی آن خیلی مانور داده می شد ،پروژه ی آب رسانی بخش لوداب از آب چشمه های میانتنگان می باشد که نماینده وقت چندین بار روی آن مانور داده بود ولی فاز اول این پروژه به سمت دهستان چین کشیده شد و فازهای بعدی که به سمت لوداب در حال اجرا بوده نیمه کاره رها شده و لوله های بزرگ آن کنار جاده ها تا روستای میان لوداب رها شده‌اند.

به گفته مردم منطقه و افراد صاحب حرف مثل دهیارها، دلیل نیمه کاره رها کردن این پروژهزدو بندهای سیاسی است این در حالی است که مردمان عادی به عنوان صاحبان اصلی نظام و مدافعان واقعی وطن در همه عرصه ها نادیده گرفته می شوند و به نام مردم و به کام پیمانکاران سودجوی فامیلی، اینگونه پروژه ها فقط نمک بر زخم مردم می پاشند تا اینکه مرهمی باشند برای درد مردم.

این در حالی است که مدیر آبفار استان در تاریخ 6/3/1396 ضمن مصاحبه با خبرنگاران گفته بود این پروژه دارای ۶۸ درصد پیشرفت بالغ بر ۴۹ریال اعتبار است که خوشبختانه به دلیل جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی با مشکل اعتبار مواجه نیستیم.

این در حالی است که با گذشت ۳ سال از این مصاحبه، ۳۲ درصد باقیمانده این پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده و مردم مظلوم لوداب از این نعمت بی بهره مانده اند و طبق نظر مردم نیمه کاره رها کردن این پروژه به دلیل نبود بودجه کافی است در حالی که در مصاحبه ذکر شده مطرح شده بود که کمبود بودجه نداریم.

با این وجود مردم صبور لوداب امیدوارند که قبل از اتمام نیمه اول سال، از آب شرب مناسب و پایدار(این مایع حیات) به شکل مطلوب بهره مند گردند.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : خبرگزاری فارس