فرمانده ناحیه مقاومت کهگیلویه گفت:از اولین ساعات آتش سوزی در خائیز فورا نیرو های بسیجی در قالب یک گردان امنیتی و دو گردان بیت المقدس به منطقه خائیز اعزام شدند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت:از اولین ساعات آتش سوزی در خائیز فورا نیرو های بسیجی در قالب یک گردان امنیتی و دو گردان بیت المقدس به منطقه خائیز اعزام شدند

به گزارش امیددنا؛ در غروب روز پنج شنبه ۸ خرداد ماه با وقع آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز باعث شد تا بخش وسیعی از این اکوسیستم بکر دچار حریق شود و خساراتی به پوشش جنگلی این منطقه حفاظت شده وارد شود.
از این رو نیرو مقاومت بسیج کهگیلویه از اولین ساعت وقوع این بحران در منطقه خائیز حضور پیدا کرد و شخصا فرماندهی این نیروها به عهده سرهنگ سید حمزه محقق فرمانده ناحیه مقاومت کهگیلویه بود.
سرهنگ محقق زاده در این باره گفت: طبق ماموریت ذاتی بسیج برای کمک در همه عرصه ها و با توجه به تجارب گذشته این نیرو در عملیات های مختلف در گذشته همراه با مردم محلی در اولین ساعات از آتش سوزی در خائیز به منطقه اعزام شدیم.
فرمانده ناحیه مقاومت کهگیلویه،افزود؛ نیروی مقاومت بسیج کهگیلویه به استعداد یک گردان امنیتی و دو گردان بیت المقدس به جهت اطفا حریق در منطقه اعزام شدند که از این رو روزانه حدود ۱۵۰ نفر در منطقه حافظت شده خائیز به اطفا حریق پرداختند.

سرهنگ محقق زاده با تشکر و قدردانی از زحمات بسیجیان کهگیلویه و مردم محلی در این عملیات بزرگ که با دست خالی به مقابله با این حجم از آتش سوزی رفتند، این نکته را یادآور شدند که این آتش سوزی آخرین حادثه در این شهرستان نخواهد بود و احتمالا در آینده درچار این گونه حوادث بشویم پس باید مسئولان مربوطه با آینده نگری و تامین تجهیزات مناسب از عواقب مخرب این گونه حوادث جلوگیری کنند.

  • نویسنده : محسن زارعی