نماینده‌های کهگیلویه و بویراحمد، جناب روشنفکر و موحد نباید از کنار این موضوع به راحتی بگذرند،چرا که در نهایت دودش به چشم مردم دو حوزه انتخابیه مربوط به ایشان خواهد رفت و فردا روزی کمتر بالا دستی سر کیسه را شل نموده تا بتوانند کمی اعتبار جذب نمایند. به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:اجگردون هر چه هم […]

نماینده‌های کهگیلویه و بویراحمد، جناب روشنفکر و موحد نباید از کنار این موضوع به راحتی بگذرند،چرا که در نهایت دودش به چشم مردم دو حوزه انتخابیه مربوط به ایشان خواهد رفت و فردا روزی کمتر بالا دستی سر کیسه را شل نموده تا بتوانند کمی اعتبار جذب نمایند.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:اجگردون هر چه هم برای بالانشین‌ها بد باشد، برای استان کهگیلویه و بویراحمد، نعمت بزرگی است و تا سال‌ها کمتر کسی می‌تواند پا جای پای او بگذاردو نام استان کهگیلویه و بویراحمد، را زبانزد خاص و عام کند.

او به دلیل جایگاه ویژه‌ای‌ که در برنامه‌وبودجه دارد توانسته اعتبارات تخصیصی به استان را در کمترین زمان ممکن سرازیر طرح‌ها و پروژه‌های در دست‌ساخت نماید و هم اکنون یکی از دلایل نمایندگانی مدعی رد صلاحیت تاجگردون همین موضوع می‌باشد، این نماینده مدعی شده اعتبارات تخصیصی را هشتاد ونود درصد به استان کهگیلویه و بویراحمد می‌برد در صورتی که دیگر استان‌ها ده ویا بیست درصد نصیبشان می‌شود.
بعضی‌ها ای نروز ها خوشحال‌اند که اعتبار نامه تاجگردون تأیید نشود اما غافلند عدم تأیید این نماینده قدرتمند استان، ضربه جبران ناپذیری به طرح‌ها و پروژه‌ها خواهد زد و دیگر کسی نیست حق محرومیت این استان را باز ستاند وحتی نخبه‌های ما در سطح ملی از حمایت وی برخوردار نشده وزاگرس نشین ها یکی یکی پست‌های کلیدی را از دست می‌دهند.
وجود تاجگردون، نه تنها برای پیشرفت استان مهم است، بلکه مهره ای‌ ارزشمند در میان سران مملکت بوده و بدون وصل به اریکه قدرت توانسته هم شایستگی خودرا اثبات کند و هم دیگر زاگرس نشین ها را در دید وتوجه بالا دستی‌ها قرار دهد.
نماینده‌های کهگیلویه و بویراحمد، جناب روشنفکر و موحد نباید از کنار این موضوع به راحتی بگذرند چرا که در نهایت دودش به چشم مردم دو حوزه انتخابیه مربوط به ایشان خواهد رفت و فردا روزی کمتر بالا دستی سر کیسه را شل نموده تا بتوانند کمی اعتبار جذب نمایند.
دست های پشت پرده گویی شورای نگهبان، را ندیده و یا با روند تأیید صلاحیت نمایندگان آشنایی ندارند، شورای نگهبان به قدری قوی است که هیچ کس نمی‌تواند به راحتی از فیلتر آن رد شود،مگر جمیع جهات مقبولیت را داشته باشند تا بتوانند اعتبار خویش را نزد شورای نگهبان تصویب کنند، حال چه سناریویی نوشته شده که عده‌ای از شورای نگهبان داغ‌تر بوده و سنگ تأیید ویا رد اعتبار نماینده ای‌ را به سینه می‌زنند.
تاجگردون، از این حاشیه نیز خواهد گذشت و یک باردیگر بر همگان ثابت خواهد شد که وجودش برای استان نعمت بزرگی است و این غوغا سالاری ذره ای‌ از اعتبار ایشان نخواهد کاست، ان شاء الله
  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : کبنانیوز