بازدید برخی مسئولان مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، از این مراکز نشان داده است که کاستی های فراوانی در مراکز توانبخشی، نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست وجود دارد. افرادی که در این مراکز نگهداری می شوند، جز قشر مظلوم جامعه به حساب می آیند و ما رسانه ها می توانیم فریاد رس آن ها باشیم. […]

بازدید برخی مسئولان مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، از این مراکز نشان داده است که کاستی های فراوانی در مراکز توانبخشی، نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست وجود دارد.

افرادی که در این مراکز نگهداری می شوند، جز قشر مظلوم جامعه به حساب می آیند و ما رسانه ها می توانیم فریاد رس آن ها باشیم.

سرپرست مرکز بهداشت بویراحمد، در بازدید از مراکز توانبخشی، نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست، گفت: این مراکز از نظر فضای فیزیکی و بهداشتی چندان مطلوب نیستند.

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:وبه نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد؛،دکتر محمد یزدان پناه اظهار داشت: مرکز بهداشت بویراحمد به منظور بررسی وضعیت فضای فیزیکی و بهداشتی مراکز توانبخشی، نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست با هماهنگی مدیر کل بهزیستی استان،دکتر محسن مرادی، ۹ کارشناس در قالب ۳ تیم به این مکانها اعزام نمود.

وی ابراز داشت: نتایج بازرسی کارشناسان از این مراکز رضایت بخش نیست و فضای فیزیکی و بهداشتی چندان مطلوبی ندارند.

وی گفت: مکاتبات لازم جهت رفع نواقصات در اسرع وقت با سازمانها و نهادهای ذیربط انجام شده است.

  • نویسنده : میری
  • منبع خبر : عصرزاگرس